Nytt

Hamar Arbeiderblad har en liten notis på avisens bakside onsdag 31.oktober. Den forteller om innflyttere til Hamar og hvor de kommer fra. Etnisitet er ikke nevnt, men når man ser folk på gata i Hamar, så er det nærliggende å tro at den ikke-vestlige andelen er relativ lav.

Innflyttere

I august og september har det kommet nesten 500 innbyggere til Hamar. Mange er familier med barn. Innflytterne kommer særlig fra nabokommunene, men mange også fra Oslo.

Notisen er ikke på h-a.no i skrivende stund.