Sakset/Fra hofta

Aftonbladets Oisin Cantwell overvar det svenske Tryckfrihetssällskapets møte med Geert Wilders fredag og avleverer følgende herlige setning.

Publiken, en samling människor som inte verkar vara sorten som anfäktas av teologisk ångest över att bo i ett land där den dominerande religionen bygger på en bibel vars gud befaller att barn ska mördas som ett bevis på vördnad, fick ställa fyra frågor.

Tittelen er heller ikke borte:

Pensionärer och medelålders kvinnor från Danmark hummade bifall