Nytt

Norske medier er preget av ambivalens overfor Syria-frivillige, derfor blir det også noe halvhjertet over tegningen av Ubaydullah Hussain.

Trusler mot journalister vil ikke det offisielle Norge ha. Men trusler mot jøder? De kritiseres og fordømmes, men heises ikke slik man skulle forvente. De meget grove truslene mot jøder – norske jøder – får sekundær plass. Det er merkelig sett på bakgrunn av hva som har skjedd i Europa den senere tid, jfr. Toulouse og Malmø.

Eksempelvis meldingen fra NRK:

Lederen for gruppen, Ubaydullah Hussain, er pågrepet for å ha kommet med trusler mot to journalister som har skrevet ting han ikke liker. Hussain har seinere kommet med uttalelser politiet mener er trusler mot det Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Legg merke til formuleringen: «uttalelser politiet mener er trusler». NRK vil ikke selv kalle det trusler. Det er noe politiet «mener». Dette er en kvalifisering og nedvurdering av de alvorlige truslene Hussain kom med.

De kommer etter meldinger om våpentrening og etter at andre medlemmer av gruppen har reist til Syria for å krige. De mener alvor! Det er ikke bare prat. Hvis de drar i en varm krig, hvorfor skulle man ikke ta trusler på hjemmebane mot forsvarsløse jøder på alvor?

Likevel gjør ikke norske medier det. Ikke nok. Og hvor er politikerne? Det hjelper ikke med sikkerhetstiltak hvis ikke det offisielle Norge viser at det tar truslene på alvor.

I stedet er journalister og redaktører med på muslimsk dobbeltspill: de beklager at Hussain ødelegger deres renommé. Samtidig legger de skylden på mediene. Det er de som blåser ham opp. Dermed bagatelliserer de truslene han kom med mot jøder og journalister. For det er vel ikke noe mediene har funnet på? Skulle heller ikke de «blåses opp»?

Det er lite avstandstaken i spore i uttalelsene til folk NRK har intervjuet som kommer ut av moskeen. De bruker lidelsene i Syria instrumentelt: hvis man kritiserer Hussain og hans likemenn er man med å ta oppmerksomheten vekk fra lidelsene og sverter jihadistenes innsats. Ergo: man bør ikke overdimensjonere truslene.

Dette er holdningen til uttalelser om at «man bør ikke bli forbauset om det kommer et angrep på norsk jord».

Hvor troverdig er fordømmelsen eller distanseringen når man kan presentere en slik logikk?

Tittlen er:

Tar avstand fra de ytterliggående

Men det er det de ikke gjør. De som uttaler seg greier å vende saken til kritikk av mediene, og NRK kolporterer villig vekk. Selv Shoaib Sultan sier:

Han advarer likevel myndighetene mot å stenge ute ekstremister som vil hoppe av og komme tilbake til en normal tilværelse.