Nytt

Det blir ikke noe lettere å bekjempe kriminaliteten, herunder også den ulovlige innvandringen, når fengslene ikke har kapasitet nok:

Det er så stor mangel på varetektsplasser i norske fengsler at politiet må løslate lovbrytere. To personer som hadde tatt seg ulovlig inn i landet måtte slippes fri denne uka.

– Disse personene vil vi mest sannsynlig aldri finne igjen, sier Reidar Skjønsfjell, politioverbetjent i utlendingsseksjonen i Hedmark.

Tilfellet er langt fra unikt:

På Kriminalomsorgen, region nordøst bekrefter at fengslene er svært fulle, og at de i perioder må avvise mange som skulle vært fengslet på grunn av plassmangel. […]

– Vi legger ned masse arbeid for å ta de som tar seg ulovlig inn i Norge for å bare løslate den. Det gjør arbeidet vårt helt bortkastet, fortviler Skjønsfjell.

Han sier løslatelse av ulovlige innvandrere i utgangspunktet er tjenesteforsømmelse, fordi man formelt ikke har lov til å løslate en som har ulovlig opphold i Norge.

– De har jo hverken penger, et sted å bo eller kontakter, så hva som skjer videre med dem er vanskelig å si.

Ingen vet hvilken forhistorie de to ulovlige innvandrerne hadde, det eneste man vet er at de ble sluppet fri i Hamar før helgen.

Listen over forvaltningsgrener som fungerer som de skal, begynner å bli farlig kort.

 

NRK Hedmark og Oppland: Må løslate ulovlige innvandrere