Nytt

En representant for Profetens Ummah ved navn Ubaydullah Hussain opplyser til VG at nevnte organisasjon har hjulpet flere norske muslimer med å reise til Syria for å delta i jihad.

Hussain er ikke fremmed for å la umyndige personer dra ut i samme ærend, siden man angivelig er voksen fra puberteten i islam, til forskjell fra norsk lov (den islamske lovens forrang hevdes muligens ikke med samme styrke når det er tale om straffrihet for brudd på norsk lov eller ved mindreårige muslimske asylsøkeres ankomst til Norge).

Hussain sier at gruppen ikke tar hensyn til norsk lov når det gjelder slike aktiviteter.

– Med tillatelse fra Gud, skal vi gjøre alt som er i vår makt for å hjelpe våres muslimske brødre og søstre overalt i verden. Uavhengig av hva den menneskelagde norske loven tillater. Vår lojalitet ligger kun hos Gud og det er kun ham vi frykter. Intet annet, sier han i en e-post.

Han sier det er deres plikt å hjelpe muslimer i nød, både i Syria og andre land.

– Norge skal vite at vi eier ikke bare ord og demonstrasjoner, vi har, takket være Gud, også stor handlekraft. Nasjonalt og internasjonalt.

Kan rette myndighet gjøre landet — rettskafne muslimer inkludert — en tjeneste, slik franske og italienske myndigheter gjør fra tid til annen i sine land, og se til at Hussain, avhengig av statsborgerskap, arresteres eller utvises fra Norge, da han er en fare for rikets sikkerhet?

 

Rekrutterer norske muslimer til krig