Nytt

I Oslo er det i år registrert 82 volds- og trusselsaker mot NAV-ansatte. Ved et av tilfellene ble det avfyrt skudd, og beredskapstroppen ble satt inn for å pågripe gjerningsmannen.

Trakassering på sosiale medier er også et problem for en del NAV-ansatte.

Ved utgangen av august var det registrert 82 volds- og trusselepisoder hos Nav Oslo. Ingen av disse har skjedd på Internett, men også trakassering på sosiale medier er en kjent problemstilling, bekrefter fungerende fylkesdirektør Henrik Lyng.

– Vi har foreløpig ikke sett på dette som et stort problem for oss, men det er noe vi må se på.

Lyng er foreløpig kun gjort kjent med noen få enkeltepisoder. Han viser blant annet til en sak hvor en bruker blogget om sin misnøye. Vedkommende publiserte også en lydfil med opptak av flere telefonsamtaler med saksbehandler.

– Så vidt jeg vet ble ikke den saken politianmeldt. Det er et vanskelig terreng å gå inn i, og det er ikke veldig enkelt å få fjernet det som blir lagt ut på nettet.

Under en illustrasjon står denne teksten:

En mann skjøt i taket på Nav-kontoret på Tøyen 1. juni i år. Her kommer mannskaper fra politiets beredskapstropp ut fra bygningen etter at gjerningsmannen var pågrepet.

http://www.osloby.no/nyheter/Nav-ansatt-hengt-ut-som-pedofil-6994190.html