Feature

I sentrum av Corvallis, Oregon, en relativt søvnig by med femti tusen innbyggere, har forretningsmannen David Lin, som innvandret til USA fra Taiwan for mange år siden, dekorert sitt såkalte Tibet House med et tretti ganger tre meter stort veggmaleri med illustrasjoner av kinesiske myndigheters overgrep i Tibet. På veggen tas det også til orde for et fritt Tibet og et ditto Taiwan.

Tjenestepersoner ved det kinesiske konsulatet i San Francisco fikk nyss om det hele, og i tråd med kinesiske myndigheters sedvanlige diplomatiske klønethet sendte de et brev til lokalmyndighetene, som under dulgte trusler ble invitert til å «treffe tiltak» med sikte på å få en slutt på denne politiske innblandingen i Kinas affærer.

Ordfører Julie Manning skrev sporenstreks et brev til Kinas konsulat, hvor hun forklarte at det er Lins grunnlovsfestede rett å ytre seg politisk med malerier på sin egen vegg om han så ønsker.

Misfornøyde med dette resultatet reiste to høye tjenestemenn fra konsulatet til Corvallis for på elefantaktig vis å gjenta sin forespørsel i Mannings nærvær, bare for å motta nok en kort forelesning om første grunnlovstillegg.

Episoden fikk Oregons senator Ron Wyden til å skrive et bistert brev til den kinesiske ambassadøren, hvor han protesterte mot adferden til de to diplomatene, som han mente hadde opptrådt grovt fornærmende.

Selv om disse rettighetene kanskje ikke respekteres i Kina, er det tale om verdier som er svært viktige for amerikanerne. Ethvert forsøk fra deres regjerings side på å undertrykke disse, er uakseptablt. Det må ikke gjenta seg.

Det er interessant at lokale representanter er mer prinsippfaste i sitt forsvar av ytringsfriheten enn USAs politiske toppledelse, skjønt det kanskje heller dreier seg om en utbredt tilbakeholdenhet med å kritisere religion som ikke gjør seg gjeldende når det er tale om politikk.