Nytt

Den som i løpet av de siste årene har vært fortvilt vitne til hvordan storbankene nokså konsekvensfritt har privatisert sin vinning og sendt tapene til allmennheten, kan lett ha kommet til å tenke at politikken har mistet styringen med finanssektoren. Hvor langt er man vel ikke fra å nasjonalisere ruinerte banker og tvangsdele de største av dem, slik man i sin tid gjorde med Standard Oil?

Men når politikken mister grepet er det på godt og ondt. Mange har nok tenkt at manglende styring med teknologien har gitt en rekke mindre heldige resultater, men det hele har en pluss-side også.

For når YouTube nekter å etterkomme anmodningen fra Det hvite hus om å ta ned den anti-islamske videoen, forøvrig et latterlig anakronistisk symboltiltak, viser det seg at nettstedets eier Google håndhever ytringsfriheten der hvor engstelige politikere vakler.

Under den «arabiske våren» ble de sosiale mediene fremhevet som demokratiets forlengede arm inn i diktaturstatene. Det er megetsigende når en lignende analyse kan benyttes på våre egne samfunn.