Nytt

Hvem har brydd seg om Miljøpartiet De Grønne? Svært få – inntil ganske nylig. Nå viser imidlertid enkelte meningsmålinger at MDG kan komme inn med 9 mandater på Stortinget. Dette har fått journalister og valgforskere til å interessere seg mer for partiet. I kveld (19. august) møtte MDGs partileder Rasmus Hansson til debatt i Dagsnytt 18, og Finansavisen hadde i dag en artikkel om MDG: «Grønn katastrofe eller paradis». Her beskrives partiet blant annet av valgforsker Frank Aarebrot i ordelag som ikke er til å misforstå.

MDG vil fjerne tilbudet av norsk olje og gass. Partiets målsetting er å avvikle petroleumsindustrien fullstendig innen 20 år.  Alle investeringer skal opphøre umiddelbart og produksjonen skal halveres innen 2020. Dersom dette skulle gjennomføres, ville det trolig bety at 250 000 arbeidsplasser forsvinner. MDG selv mener 61 000 innen oljerelatert næring må finne seg annen jobb.

MDG ønsker høyere skatter, økte avgifter på flyreiser og bilkjøring og kutt i vegbyggingen. En av parolene er «Rettferdig fordeling og omfordeling av godene».

I MDGs partiprogram får vi en aning om hvordan den grønne politikken og den grønne økonomien skal implementeres:

-En grønn økonomi forutsetter strengere politisk styring enn i dag.

Strengere politisk styring betyr mer statlig styring, altså mer sosialisme. Aarebrot har gjennomskuet partiets vilje til politisk styring og sosialistiske tilbøyeligheter. Valgforsker Frank Aarebrot sier at

-MDG fremstiller seg selv som blokkuavhengige, men ideologisk må de likevel plasseres på venstresiden. Himmelfallende langt til venstre.

Aarebrot mener MDG har adoptert mye fra Framtiden i våre hender, som han kaller et AKP(m-l) kledt i grønt. Valgforskeren sier om MDG at

-Den økonomiske politikken til MDG er mer ekstrem enn den til Rødt, og vil kreve styringsmidler på linje med de Josef Stalin anvendte.

MDG omtales høyst forskjellig i TV-ruta. Erna Solberg uttalte til Dagsrevyen i kveld at MDG hører til langt ute på venstresiden. I presentasjonen av dagens meningsmåling i TV2s valgsending derimot, ble MDG plassert i sentrum – og karakterisert som blokkuavhengig.

Enhver som har tenkt å stemme MDG bør lese partiprogrammet nøye, og merke seg Aarebrots ord. Vi ønsker verken grønne leninister eller representanter som vil kreve styringslinjer som Josef Stalin på Stortinget.

 

 

Finansavisens artikkel «Grønn katastrofe eller paradis» er ikke på nett.