Feature

Etterhvert som Norge er blitt mer multietnisk, er det blitt vanlig å bruke «fargerike» mennesker på illustrasjonsfotoer for å avspeile, og vel så det, den nye virkeligheten. Men når man ser en hvit og blond jente benyttet til å illustrere et oppslag hvor det søkes etter flyktningeboliger, begynner man å lure på om de «fargerike» bare skal vises i positivt ladede situasjoner.

I dette tilfellet er det vanskelig å skjønne valget av foto på noen annen måte, for ovenstående bilde er virkelighetsfjernt. De fleste flyktninger til Norge kommer vitterlig fra Somalia, Eritrea, Etiopia, Tsjetsjenia, Iran og Irak.

Denne velmentheten ville ha vært latterlig hvis den ikke resulterte i dobbeltstandarder som ikke bare er et tegn på at man vil unngå å se problemer, men også er en fornærmelse mot menneskene den er ment å beskytte.