Nytt

Mellomkirkelig Råd, kirkens «utenriksdepartement, støtter den pakistanske imamen Muhammad Tahir ul Qadri og hans fordømmelse av ekstrem islam, men innrømmer at han har tvilsomme sider.

Assisterende generalsekretær Einar Tjelle sier ikke hva som er «kontroversielt» ved ul Qadri. Den som leser Helle Merete Brix’ referat fra pressekonferansen vil få en klarere idé om hva det er. I det lys blir Rådets anbefaling tvilsom og reiser tvil om dets dømmekraft.

6. september deltok Einar Tjelle, assisterende generalsekretær for Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, på en europeisk lansering av en ny fatwa mot terrorisme og selvmordsbombing i København.

Etter invitasjon fra Islamsk Råd Norge deltok en interreligiøs delegasjon på lanseringen av den 600 siders lange fatwaen, som er utarbeidet av Dr. Muhammad Tahir ul Qadri. Uttalelsen er oversatt til norsk, og kan leses i resymeform her.

– For Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er det viktig å støtte opp prosesser som fremmer fred, toleranse og menneskeverd.  Selv om det kan være sider av Tahir ul Qadris budskap som kan være kontroversielt, er hans tydelige stemme mot ekstremisme, og hans kategoriske fordømmelse av selvmordsbombing, viktig  å støtte også fra kirkelige miljøer, sier Tjelle.

Fredelig forståelse
Tahir ul Qadri er en pakistansk lærd og grunnlegger av den internasjonale organisasjonen Minhaj ul Quran International. Den verdensomspennende organisasjonen er kjent for å legge vekt på religiøs moderasjon, interreligiøs dialog og en moderat tolkning av islam.

– Dr. Tahir ul Qadri er en av vår tids mest innflytelsesrike lærde innen islam, og ble blant annet nominert til Nobels fredspris i år. Om budskapet faktisk når frem til de mest radikaliserte er likevel et åpent spørsmål. Ytterliggående grupper som Al Qaida misliker sterkt hans budskap og har satt en høy prislapp på han, sier Tjelle.

Han håper at ul Qadris nye oversettelse av Koranen, som gjenspeiler imamens «fredelige forståelse» av tekstene, kan være et viktig bidrag til videre dialogarbeid.

Mellomkirkelig Råd mener ul Qadri er del av brobygging og kamp mot ekstremisme. Er det innlysende?

Felles front mot ekstremisme