Feature

Kombinasjonen av økt fattigdom og mange innvandrere begynner å gi seg stygge utslag i Hellas. Bildene av medlemmer av det greske høyreekstreme partiet Golden Dawn som opptrer i rollen som politi, for siden å slå i stykker utlendingers improviserte salgsboder gatelangs, gjør inntrykk. Den politiske verktøykassen for å hanskes med situasjonen er tilsynelatende tom, alt man kan forsøke er damage control. Så hvor ille skal det bli? Vil det kunne takles som et rent ordensproblem? Gresk politi besitter kanskje hverken evnen eller viljen.