Dommen slik Wenche Elizabeth Arntzen leser den fremstår som et oppgjør som går lenger enn selv det andre psykiaterparet, Aspaas og Tørrissen, gjorde.

Selv Breiviks tanker om å DNA-teste den norske befolkning for å finne hvem som var nærmest etterkommer av Harald Hårfagre, og det å velge en ny regent fra Vokterrrådet til Knights Templar, betegnes som utslag av politisk ekstremisme, ikke vrangforestillinger. Dette var blant de eksempler på galskap som aktor Svein Holden nevnte da han på pressekonferansen 29. november la frem Husby og Sørheims rapport.

Spørsmålet som melder seg under opplesningen er: overspiller dommerne, går de for langt i å redusere psykiatri til politikk? Det vil undergrave dommens legitmitet og gjøre det vanskelig for påtalemyndigheten å la være å anke. Dommen fremstår som mer og mer kontroversiell.

Under første halvdel kunne det merkes bifall og tilfredshet blant pressefolket, men etterhvert som Arntzen leser opp, synes man å registrere at det er oppstått en viss fallhøyde.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂