Nytt

Prestestyret i Iran utestenger kvinnelige studenter fra 77 universitetsfag. 36 utdanningsinstitusjoner har stengt fag som blant andre kjemi og fysikk, regnskapsføring, bedrifts-økonomi, administrasjon og ulike typer ingeniørfag samt engelsk språk for kvinner.

De aktuelle fagene er ifølge Abolfazl Hasani i det iranske utdanningsdepartementet «uegnet for kvinners natur».

Det tradisjonelt mannsdominerende samfunnet har i flere år hatt en overvekt av kvinnelige studenter på universitetsnivå, også på tradisjonelt sett mannsdominerte fagområder.

Utdannelse har gitt kvinner mulighet til å kjempe for likeverd og respekt, og kvinnelige studenter har også vært aktive i politisk arbeid. Derfor er lukkingen av studier et klart tilbakeslag for iranske kvinner.

Prestestyret uttrykker bekymring over det store antallet kvinnelige studenter, og påpeker at utdannede kvinner føder færre barn og i noen tilfeller forblir ugift. En undersøkelse viser da også at diskrimineringen av kvinner når det gjelder valgmuligheter av studieretning og segregeringen av kvinner og menn øker i landet:

Nobelprisvinner Shirin Ebadi, som selv er jurist fra universitetet i Teheran, har klaget utestengningen inn for FN. I et brev til generalsekretær Ban Ki-moon skriver hun at det egentlige målet med diskrimineringen er å sende kvinner tilbake til hjemmet og sørge for at de ikke utkonkurrerer menn i akademia og næringsliv. Kvinnelige studenter utgjør i dag 65 prosent av studentene i Iran.

Aftenposten: Studier er «uegnet for kvinner»