Nytt

Storbritannias statsminister David Cameron skriver i Telegraph at han er åpen for en folkeavstemning om landets tilknytning til EU, noe et høyt antall av hans partifeller lenge har kjempet for, men at tidspunktet for velgernes stillingtagen må velges med omhu, hvilket i praksis betyr ikke nå.

En uttreden nå ville ikke være i landets interesse, skriver statsministeren, som med EU-medlemskapet ønsker å beholde det frie europeiske markedet, samtidig som Storbritannia ikke blir del av noen forbundsstat. Medlemskapet er altså et forhandlingskort som brukes opp ved simpelthen å marsjere ut.

Camerons diagnose av EU er ikke nådig:

So what is wrong with what we’ve got? Put simply, for those of us outside the eurozone, far from there being too little Europe, there is too much of it. Too much cost; too much bureaucracy; too much meddling in issues that belong to nation states or civic society or individuals. Whole swathes of legislation covering social issues, working time and home affairs should, in my view, be scrapped.

Alt tyder på at Cameron likevel finner at fordelene ved Storbritannias EU-medlemskap er større enn ulempene, og at han frykter resultatet av en folkeavstemning. For ikke å forbli altfor mye i utakt med eget parti og store deler av befolkningen, ser han seg derfor nødt til å komme dem i møte et stykke på vei ved å be om tålmodighet. Men kravet om folkeavstemning vil etterhvert melde seg med økende styrke dersom regjeringen ikke lykkes i å oppnå gode løsninger på landets vegne i det som er en kritisk brytningstid for unionen.

 

David Cameron: We need to be clear about the best way of getting what is best for Britain