NRK meldte at psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon var innbyrdes sterkt uenig om Husby/Sørheims sakkyndigerapport, noe gruppen benektet. Kommisjonen mente opplysningene måtte stamme fra avlytting, da deler av samtalen på møtet ble gjengitt. Kommisjonen er blitt latterliggjort i mediene for å hevde at gruppens møte på Gardermoen i desember ble avlyttet. Leder av kommisjonen, Tarjei […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.