Nytt

Pressens faglige utvalg kom tirsdag til at NRK brøt god presseskikk da man avlyttet et møte til psykiatrigruppen til Rettsmedisinsk kommisjon uten å fortelle kommisjonen om det i etterkant.

Pyskiatrigruppen behandlet den første rettspsykiatriske rapporten i Breivik-saken på et møte på et hotell på Gardermoen. Dagen etter kunne Dagsnytt fortelle om stor indre uenighet. Dette sto i skrikende kontrast til den enstemmige konklusjonen til gruppen som anbefalte rapporten. Kommisjonens leder Tarjei Rygnestad måtte svare på spørsmål om manglende uoverensstemmelse.

Gruppen gikk senere ut i Dagens Næringsliv og sa de følte seg overbevist om at noen hadde avlyttet møtet, for de sitatene NRK refererte var brokker av utsagn i begynnelsen av møtet som varte i mange timer. Det lot til at den som var kilden ikke hadde hørt hele sammenhengen. NRK ved Per Arne Kalbakk blåste av psåtandene om avlytting. Også en rekke andre medier latterliggjorte Rettsmedisinsk kommisjon og kalte den paranoid.

På vårparten kom det likevel frem at telefonen til Rygnestad var påslått uten at han selv var klar over det. Telefonen hans ringte, men Rygnestad tok den ikke. Likevel påstår NRK at han må ha gjort det. NRK overhørte de første 53 minuttene av møtet og bygget sin story på hva de hørte. NRK opplyste aldri til Rettsmedisinsk kommisjon hva som var deres kilde.

For dette ble de tirsdag dømt i PFU. Det er et stort prestisjetap for NRK, men også for norsk presse som gjorde lite eller intet for å forsvare Rettsmedisinsk kommisjon.

Tarjei Rygnestad sa det best til Dagens Næringsliv, da det kom frem at NRK hadde avlyttet møtet, stikk i strid med hva ledelsen forsikret: – Vi har en annen folkeskikk nord for Dovre.