Nytt

Europeiske IT-selskaper har sett seg lei på amerikanere som gjennom facebook og Google stjeler nettsurfere som ellers ville brukt andre tjenester. Fortrinnsvis deres tjenester. EU liker skattepenger, og europeiske nasjoner har lagt sin elsk på forslaget som nå er fremmet i FNs underorganisasjon International Telecommunication Union (ITU). Forslaget ligger an til å bli behandlet i desember. Dermed stiller man seg på side med land som Russland og Kina som har en lang og mindre stolt historie med internettkontroll. Det er fremdeles uklart hvilken rolle FN ellers spiller i Europeisk, eller global skattepolitikk. Er det presedens for dette kunne man spørre, men det er nok best å la være. Man vet aldri hva som kan dukke opp.

Amerikanerne er forståelig ikke like entusiastisk over forslaget, og har et poeng. I 1995 var det 16 millioner internettbrukere, et tall som i dag er over 2 milliarder. Suksessen av internett må sies å skyldes nettopp statens fravær, ikke dens inngripen. Noe som enkelte nå synes å ha glemt. Forslaget innebærer blant annet:

  • ·        Et internasjonalt kontrollorgan for nettsikkerhet.
  • ·        Tillate nasjonale telecom-selskaper å kreve nettleie av utenlandsk nettrafikk.
  • ·        Økonomisk regulering, inkludert fastsatte rater for såkalt «peering» som i dag skjer på frivillig basis.
  • ·        Overta kontroll over non-profit selskaper som Internet Corporation for Assigned Name and Numbers som i dag organiserer .com og .org domener.
  • ·        Overta kontroll over de tekniske aspektene av internett og utforme tekniske standarder slik dem i dag produsert av Internet Engineering Task Force, også en non-profit organisasjon.

Men som alltid når byråkrater tryller frem lyse ideer, så finnes det mindre lyse konsekvenser av dem. Internett vil bli dyrere noe som særlig vil gå ut over mennesker i utviklingsland, som står for det meste av dagens vekst i internettbruk på nærmere en halv million brukere daglig. Og det vil være meget vanskelig for morgendagens Google eller facebook som dersom forslaget går igjennom, må leve med lave inntekter i startfasen i likhet med deres forgjengere, men i tillegg forholde seg til et intrikat skatte- og avgiftssystem. For å nevne noe.

I verste tilfelle vil man sitte igjen med en rekke nasjonale leverandører som ikke har råd til å inntre på det internasjonale marked. Med andre ord en de-globalisering av internett. Kina vil ha sin versjon av facebook, Russland vil ha sin av Google. Norge, sin Kvasir.

IT-Avisen har også en sak om dette.