Nytt

Man skulle tro at lederen for en sosialdemokratisk regjering ville gå inn for en keyniansk politikk som svar på Europas økonomiske krise. Men det gjør Jens Stoltenberg ikke. Han går inn for sparing og nedskjæringer.

Det er oppsiktsvekkende. Der sosialdemokrater over hele Europa hilser valget av Francois Hollande velkommen, fordi han lover et brudd med spare- og nedskjæringspolitikken, stadfester Stoltenberg at han er på linje med Angela Merkel.

Det er i et intervju med Dagens Næringsliv at Stoltenberg kommer med sine råd til hvordan Europa kan løse den økonomiske krisen.

* – For det første trengs det mest mulig innsparing på lang sikt, men samtidig beskjeden innsparing på kort sikt. Det innebærer at budsjettpolitikken må være fornuftig innrettet med små kutt i dag, men størst mulig kutt i fremtiden.

* Det andre er en pengepolitikk for å fremme vekst. Her ser vi at den europeiske sentralbanken har endret politikk og låner ut gigantiske summer til svært lav rente.

* Det tredje er struktpolitikk som bidrar til flere i jobb, øker inntektene og senker fremtidige sosiale utgifter. Her trengs også forenklinger, avbyråkratisering. Lave skattesatser, men et bredt skattegrunnlag og effektiv skatteinndriving.

* Det fjerde er internasjonalt samarbeid om krisefond, reguleringen og retningslinjer for budsjettpolitikken, sier Jens Stoltenberg.

Dette ligger meget tett opp til Angela Merkels politikk. Det er de samme elementer som Tyskland bygger på: Budsjettdisiplin – pengebruken må under kontroll. Det vil og må gjøre vondt. Man kan diskutere farten, men retningen ligger fast.

Dette er stikk motsatt av Hollande som vil gi fortsatt velferdsgoder og øke pengebruken for å skape arbeidsplasser og gi ungdommen en sjanse. Men Hollande har ikke svart på hvor pengene skal komme fra. Det vet Merkel og Stoltenberg: de finnes ikke.

Derfor må budsjettene slankes, og Stoltenberg kunne også sagt fy-ordet «privatisering», for det er det «forenklinger og avbyråkratisering» betyr. Stoltenberg ser også at man ikke kan skattlegge seg ut av krisen. Han vil at den europeiske sentralbanken skal låne ut penger for å smøre overgangene, men ikke for å kunne bevilge seg ut av krisen.

Stoltenberg velger Merkels oppskrift for Europa.