Feature

Uwe Max Jensen vil lage film om Lars Vilks og ber om dugnad fra publikum.

Sammen med den islandske dokumentarist Arnar Steinthorsson er jeg i gang med en dokumentarfilm om den svenske billedkunstner Lars Vilks.

Vi har ønsket at holde udgifterne til filmen nede, så vi kunne lave en no-budget fremfor en low-budget film. I praksis har det ikke været muligt at fjerne alle udgifter. Vi har allerede været i Sverige én gang og har filmet Lars Vilks i sit hjem og ved sin monumentalskulptur Nimis på Kullen i Skåne. Men vi har brug for flere optagelser for at kunne skabe en film af en acceptabel længde. Og når vi skal have flere optagelser i kassen, får vi udgifter til transport, leje af professionelt udstyr og postproduction (af materialet). Selvom vi holder udgifterne på et minimum, kan vi ikke selv afholde disse på grund af vores nuværende økonomiske situation. Det er derfor vores håb, at I vil yde produktionsstøtte, så vi kan færdiggøre dokumentarfilmen om Lars Vilks.

Alle beløb modtages med tak.

Venlig hilsen

Mit kontonummer er:

Reg. nr. 3633

Konto nr. 3402852356

IBAN:

DK3130003402852356

BIC:

DABADKKK

Uwe Max Jensen