Sakset/Fra hofta

Den dypereliggende årsaken til de økonomiske problemene i Hellas er tretti år med en korrupt politisk elite, skriver Apostolos Doxiadis i The Guardian. Denne er kommet til makten ved å kjøpe stemmer mot gjentjenester, hvilket har resultert i en overdimensjonert offentlig sektor.

Veien ut av krisen krever derfor ikke bare en helt ny politisk kultur, hvor folk ikke lenger selger stemmen sin for å skaffe seg urettmessige fordeler, men også en mekanisme for å bringe overflødige statsansatte over i produktiv sektor.

Inntil videre er det ikke dette som skjer:

[A]lthough 750,000 people (15% of our workforce) have lost their jobs since the crisis began, not a single one is from the wider public sector, which employs one out of four Greeks.

The story behind this figure tells us all we need to know. First: what we call a crisis is the result of actions performed over decades. Second: its creator is an ineffective, incompetent and corrupt political establishment, which transformed politics into a mechanism for exchanging favours with votes, most of the former having the effect of making the state more ineffective and costly. Third: the critical point came when this mechanism became so ineffective and costly that it brought down the rest of the economy.

Det er to aspekter ved denne ulykksalige situasjonen som henger nøye sammen, et individuelt/psykologisk og et kollektivt/politisk.

For individet er det naturligvis ikke noe hyggelig å vite at den urettmessige fordelen vedkommende har skaffet seg ved å yte politiske tjenester, er et ledd i summen av problemer som truer med å velte hele landet. Samtidig er det ikke lett å gi avkall på denne fordelen. Og så lenge det ikke brer seg en krise- og ansvarsfølelse blant de urettmessig privilegerte, vil man vanskelig oppnå den kollektive bevisstheten som en ny politisk kultur krever.

Hvordan kan man få folk til å gi avkall på en byråkratstilling for å prøve seg i konkurranseutsatt sektor?

Det kan virke som om trusler om masseoppsigelser i gresk offentlig sektor vil resultere i en politisk kamp og en sosial uro som kan gjøre vondt verre. Folk tviholder altså på sine tilkjempede privilegier av frykt for at de ikke vil klare seg på det private arbeidsmarkedet.

Heri ligger en kolossal politisk utfordring.

Mon tro om det kunne være mulig å få flere offentlig ansatte med på notene dersom man snarere enn tvang og oppsigelser heller prøvde å incentivere dem til å godta andre, litt mindre rigide betingelser? Kanskje man kunne prøve på noe i retning av den danske modellen, kalt «flexicurity»: Man beholder visse økonomiske garantier, men forventes å ta det arbeidet som måtte passe. Spørsmålet er om dette overhodet er politisk mulig.

Doxiadis’ analyse er heller ikke uten relevans for land som Spania, Italia og Portugal, selv om problemet ikke har riktig så store proporsjoner i de landene. For Hellas er situasjonen derimot akutt, og hverken konkurs eller ny lånekarusell er noen løsning. Tvertimot er det stor fare knyttet til begge:

Today, politicians are bickering about who is doing more to save the country: the loan-signers, who are agreeing to more and more austerity measures, or the loan-deniers, proposing what they call a «nationally proud solution», a catchphrase that appears in various forms in the rhetoric of extreme right and extreme left alike. But both sides are denying a truth: the loan-signers that the reason more austerity measures are required is that they are unable and unwilling to cut public spending in rational ways; and the loan-deniers that their «proud solution» is a synonym for the indescribable misery of default. Both are lying for profit: the first to protect their clientelist networks, financed by public money, the second to drive Greece to the state of chaos and misery that forms the preferred habitat of extremist politics.

 

The Guardian: Greece’s despair is the product of political ignorance