Nytt

Bergen ser ut til å ha fått et miljø av voldelige antifascister. To medlemmer av Norwegian Defence League har mottatt likelydende trusselbrev av typen «meld deg ut, hvis du vil ditt eget beste.»

Det er flere trekk ved brevene som gjør dem ubehagelige: en av mottakerne er en gravid kvinne. Hun sier til Bergens Tidende at kun de nærmeste vet hvor hun bor og at hun er gravid. Det er en referanse til graviditeten i brevet («ta deg heller av barnet»). At anonyme politiske motstandere har tilgang til fortrolig informasjon gjør kvinnen urolig.

Et annet forhold er at det er en hilsen til en mann som ble slått ned på byen for noen uker siden. Han hadde chattet på nett og trodde han skulle ut og møte en jente, og de hadde diskutert innvandring. I stedet ble han overfalt av to maskerte.

Man benytter således provokasjon som middel. Igjen noe som ikke er ukjent i antifascistiske sirkler.

Vennen ble overfalt – så kom to trusselbrev

«Takk for sist», skriver Antifascistisk Aksjon til gravid kvinne.