Sakset/Fra hofta

Det er noe dypt ironisk over at EU-kommisjonens president José Manuel Barroso, som selv ikke er folkevalgt til sitt embede, har besluttet å gå til sak mot Ungarns regjering for brudd på de demokratiske prinsipper etter at den har fått grunnlovsendringer vedtatt i en folkevalgt forsamling.

Ironisk er det også at et av de mulige sanksjonsmidlene er tilbakeholdelse av kreditt, noe som ville skubbe det finansielt hardt prøvede landet et langt skritt i retning konkurs. Samtidig har man ingen skrupler med å dele ut flere hundre millioner euro hvert eneste år til myndighetene i de palestinske områdene, hvor det ikke er blitt arrangert valg siden en terrororganisasjon vant det forrige for seks år siden.

Man er altså hardhendt mot landet som bidro til å gjenforene Europa ved å slå det første hullet i jernteppet sommeren 1989, mens man er ettergivende mot landet som har vært slik en plage for sine omgivelser at naboene har sett seg nødt til å bygge sitt eget jernteppe for ikke å bli sprengt i fillebiter mens de er ute og spiser pizza.

Forstå det den som kan.