Nytt

I november kunne vi lese om tilstandene i flere fotballag i Groruddalen. Akers Avis skrev om en rekke grove hendelser i Groruddalens fotballmiljø. Det ble antydet at fotballmiljøet langt på vei er ødelagt.

Vold, trusler og manglende foreldreengasjement har ødelagt for fotballen i Groruddalen over lang tid. Nå går klubbene sammen for å løse problemene.

Nå ønsker kulturminister Anniken Huitfeldt å hjelpe fotballen i Groruddalen. Kulturministeren ønsker å vite hvor problemene ligger, men våger noen av fotballens ildsjeler i Groruddalen å fortelle den hele og fulle sannhet til en kulturminister som er kompromissløs forsvarer av det flerkulturelle samfunn? Vi får håpe det. Fredag 13.januar kunne man lese om kulturminister Anniken Huitfeldts ønske om å yte hjelp.

-Jeg skjønner dere har utfordringer i idrettslagene deres, og jeg synes det er viktig at dere sammen tar tak i det, og gir oss beskjed om hvordan dere i Groruddalen jobber for å løse utfordringene. Jeg vil gjerne vite konkret hvor problemene ligger, og hvilke virkemidler vi kan bidra med for å hjelpe, sa kulturminister Anniken Huitfeldt.

Det ble nylig avholdt et møte hvor fotballagene dannet Groruddalen fotballforum. Initiativtager Kjell Kjepperud som representerer Vestli IL startet møtet med kulturministeren, og mye tyder på at svært lite fungerer i Groruddalens fotballklubber.

Initiativtager til forumet, Kjell Kjepperud fra Vestli IL, startet med å presentere foranledningen til møtet og forklarte målsettingen med forumet som er å bedre adferd, holdninger, foreldre-engasjement, dugnadsånd, anlegg og økonomi i klubbene.

Kjell Kjepperud var fornøyd etter møtet og tror det er hjelp å få.

-Jeg syntes møtet gikk veldig bra. Vi fikk et positivt inntrykk av kulturministeren. Det virker som både hun og Jan Bøhler er oppriktig engasjert i våre problemer og vil hjelpe oss. Jeg tror de begge vil følge utviklingen videre og bidra.

I samme avis er lederartikkelen preget av den alvorlige sitausjonen i Groruddalsfotballen. Her våger man også å nevne hva som er problemet. Det store spørsmålet er om det lar seg løse.

Det er Kjell Kjepperud, fotballsjefen i Vestli IL, som har tatt initiativet og utgangspunktet er de mange og til dels store utfordringene det er å drifte fotballklubber i et område der spillerne har røtter fra hele verden. Groruddalen er jo blitt en smeltedigel, men det har vist seg svært vanskelig å skape felles engasjement på tvers av alle grenser.

Kjell Kjepperud har i ulike sammenhenger sagt «at han leter etter nøkkelen som kan forløse det hele.» Den har han ikke funnet. Vi tror det må flere nøkler til. Groruddalen fotballforum er en god start.

Ingen av artiklene er å finne på nettsiden til Akers Avis. www.groruddalen.no 

http://www.document.no/2011/11/volden-har-eskalert-i-groruddalsfotballen/