Nytt

Oslopolititet har lagt frem en rapport som fokuserer på forskjellige kriminelle gjenger. Det kommer frem at det nå er afrikanske bander som presser gjengmiljøene ut av Oslo.

Oslos gjengmiljøer skvises ut av hovedstaden

Afrikanske bander har overtatt store deler av narkotikamarkedet i hovedstaden, ifølge fersk rapport.

Dette fremkommer i Oslopolitiets gjengrapport som fokuser både på MC-gjenger, rivaliserende pakistanske gjenger og andre gjenger med kriminelle elementer.

Det siktes mot gjengmedlemmer som i hovedsak smugler og selger narkotika. Det oppgis flere årsaker til at kriminelle gjengmedlemmer nå i stadig større grad opererer utenfor hovedstaden.

-Oslopolitiets intensiverte, målrettede innsats etter skytingen på Aker Brygge i 2006 har vært svært forstyrrende, og til dels ødeleggende for den kriminelle virksomheten.

-De er i stor grad fortrengt fra Oslo av afrikanske selgere og leverandører som har entret narkotikamarkedet i hovedstaden.

Minoritetsgjengene føler at miljøet  er så lite og oversiktlig at de i perioder ophholder seg i bl.a Dubai. Når de opererer utenfor Oslos grenser kan de komme i konflikt med eksisterende kriminelle nettverk. Har myndighetene kontroll, eller kan vi vente oss gjengoppgjør som vi kjenner fra svenske byer som Malmø og Södertälje?

I rapporten bemerkes det at ekspansjon utenfor Oslo kan medføre at Oslos gjenger kommer i konflikt med andre etablerte kriminelle nettverk om markedsandeler. Med henvisning til oppfølgingen av de minoritetsetniske gjengene, fremheves det at de ikke har egne klubbhus med feiring og fester med utenlandske gjester.

Deres sosiale liv leves ute på byens utesteder og på illegale spilleklubber. Men de siste års tette oppfølging av spesielt pakistanske gjenger, skal ifølge rapporten ha gjort hovedstaden så liten at disse gjengmedlemmene i perioder har tatt opphold både i Dubai, Brasil og Pakistan.

Dialogmodellen blir nevnt som metoden politiet brukte for å stoppe dannelsen av en gjeng. Vil dialog være den rette metoden i arbeidet for å stoppe afrikanske bander?

Det nevnes i rapporten også at dialogmodellen ble benyttet til å stoppe en gjeng som kalte seg MS-13. Det skjedde i forbindelse med etableringen av gjengen i 2010. Politiet rettet dialogen mot lederen, som var eldre og et forbilde for de yngre medlemmene. I samtalene ble politiets bekymring og konsekvens av en etablering diskutert.

Samtidig ble det rettet en rekke tiltak mot de yngre medlemmene, for å få dem til å forstå konsekvensen av å velge en karriere som gjengmedlem. Denne massive påvirkningen resulterte i at gjengen ble oppløst etter kort tid.

Frem til dette gjennombruddet hadde politiet kontrollert og pågrepet mange av medlemmene. Det var gjennomført bekymringssamtaler med foreldre, og det var iverksatt ulike forebyggende tiltak i samarbeid med kommunen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Oslos-gjengmiljoer-skvises-ut-av-hovedstaden-6742657.html