Når moderne samfunn som de nordeuropeiske også blir hjemsted for klanbaserte, førmoderne subgrupper, som de fleste islamske sådanne, oppstår det en rekke potensielt konfliktfylte situasjoner i møte mellom opprinnelig og tilvandret befolkning.

Spesielt følelsesladet blir spenningsforholdet når det kommer til relasjoner mellom menn og kvinner, ikke minst på grunn av en kjempemessig og tabubelagt asymmetri: Moderne kvinner er i utgangspunktet åpne for relasjoner til hvem som helst, mens kvinner tilhørende førmoderne samfunn er klanens eiendom. Hvis eksempelvis en pakistansk jente har et kjærlighetsforhold til en nordmann, blir begge gjenstand for den pakistanske klanens harme, og begge er i prinsipp fritt vilt, selv om det i praksis helst går utover jenta. Det krever således minimalt med fantasi for å tenke seg at den tribale — altså stammeaktige — beskyttelsen av «egne» kvinners ærbarhet, ikke gir et mannlig klanmedlem særlig mange ekstrapoeng i den opprinnelige befolkningens øyne når vedkommende viser interesse for en av «deres» kvinner.

Når innfødte kvinner så fra tid til annen blir gjenstand for seksuelle overgrep fra et innvandret mannlig klansmedlem, kan sinnet bli så sterkt at omgivelsene tørster etter privat forestått hevn i tråd med en justis som i likhet med den innvandrede er tribal. I den grad hevnlysten hverken kommer til uttrykk eller får materialle konsekvenser, er det fordi respekten for rettsstaten er stor nok til at den får opprettholde sitt voldsmonopol uten å måtte advare eller gripe inn mot privat lynjustis.

Men en forderdelig stygg voldtektssak i Danmark, med et offer langt under den seksuelle lavalder, fikk nylig denne hevnlysten til å komme til så høytlydt uttrykk at politiet fant det maktpåliggende å gå ut med advarsler mot enhver som foretok seg noe uoverveid i sakens anledning.

Lørdag den 19. november litt etter klokken sju om ettermiddagen var to små piker på ni og ti år ute og lekte på en lekeplass i Gullestrup nord for Herning på Midt-Jylland. En seksten år gammel ungdom av somalisk opprinnelse dukket opp. Han truet pikene med kniv for å få dem til å bli med seg, men den ene av dem — niåringen — klarte å stikke av. Tiåringen ble derimot utsatt for en uvanlig brutal og nedverdigende voldtekt, som fant sted i et skogholt ved et ghettolignende område i Gullestrup. Niåringen hadde i mellomtiden varslet sine foreldre, som straks igangsatte leting etter tiåringen, og gjerningsmannen løp vekk fra åstedet da en av de letende nærmet seg.

Etter en ukes intensiv etterforskning ble en sekstenåring som svarte til pikenes signalement pågrepet og stilt for forhørsretten 26. november. Til tross for at politiet hadde sikret tekniske spor som knyttet samme person til ugjerningen, nektet sekstenåringen først for å ha hatt noe med voldtekten å gjøre. Men han tilstod i avhør om kvelden fredag 2. desember, og etter å ha erkjent hendelsesforløpet for lukket rett ved domstolen i Herning, ble han varetektsfengslet. Politiet er sikre på at de har identifisert den skyldige.

I mellomtiden, lenge før arrestasjonen, var det oppstådd en veritabel lynsjestemning i Gullestrup. Venner av offerets far hadde avtalt å samle 25 personer allerede søndag kveld for å gå fra dør til dør, bevæpnet med stokker og kniver, på jakt etter ugjerningsmannen. Stemningen var så amper og lysten på selvtekt så stor at en politiinspektør hos jyllandspolitiet manet til besindighet. Inntil pågripelsen fant sted var både innfødte og innvandrere redde for å redde for å bevege seg utendørs.

Etter pågripelsen var det noen som forsøkte å helle bensin på bålet. For den 28. november ble det offentliggjort en bloggpost som tok den pågrepne i forsvar mot anklagene om voldtekt, samtidig som den rettet en generell anklage mot det danske samfunnet om at man må forvente at lite ærbare jenter lider en slik skjebne. Bloggposten ble senere fjernet, selv om en kopi fortsatt kan beskues ved hjelp av Google Cache.

Det er vanskelig å si sikkert om bloggposten er autentisk eller om den er et falsum laget med tanke på å stille det somaliske samfunnet i dårligst mulig lys. Uansett hvilken forklaring som er den rette, vitner det hele om et hat og en mistenksomhet mellom folkegrupper på samme territorium som er særdeles eksplosjonsfarlig. Denne voldtekten kunne ha skjedd hvor som helst i Europa, og de hevnlystne reaksjonene på den ville neppe ha vært svært forskjellig andre steder.

At verdensdelen med sin tiltagende balkanisering vil bli vitne til flere lignende saker, virker nokså opplagt. Spørsmålet er om etniske sammenstøt blir til å unngå. Prisen for et multietnisk, om man vil amerikanisert, kontinent risikerer i motsatt fall å inkludere også de tristere delene av USAs moderne historie.

 

16-årig sigtet for meget grov voldtægt af 10-årig
Lynchstemning efter voldtægt
16-årig somalier erkender voldtægt