Sakset/Fra hofta

Viktor Karlovitsj Bulla (1883-1938) ble nylig nevnt i en annen forbindelse her på Document.

Hans far, Karl Bulla (185?-1929), var født i Tyskland, men begav seg svært ung av ukjente årsaker til Russland i 1865, og fikk jobb i fotograf-firmaet Dupant. Han startet eget firma i tjueårsalderen, og ble i 1876 russisk statsborger. Firmaet Bulla og sønner — Viktor og Andrej — konsentrerte seg etterhvert kun om fotografering (prospektkort, portretter) og gjorde en pionerinnsats innen russisk dokumentasjon og reportasje med base i hovedstaden St. Petersburg.

Viktor Bullas uten tvil mest kjente bilde er tatt den 4. juli 1917 fra taket på bygningen hvor firmaet hadde sitt atelier. En demonstrasjon blir møtt med mitraljøse-ild fra den provisoriske regjeringens tropper, og panikk bryter ut. Som tidligere nevnt er begivenheten rekonstruert i Eisensteins film Aktjabr fra 1929.

Selv om Viktor Bulla sjelden krediteres, er bildet er blitt et klassisk ikon, men det har vært en del usikkerhet omkring hva det viser. I noen billedtekster er det blitt hevdet at det var bolsjevikene som skjøt, og det er blitt antydet at bildet er hentet fra Eisensteins film, fotografert av Eduard Tissé.

Brødrene Bulla ble forresten begge ofre for Stalins utrenskninger. Andrej ble tidlig på 1930-tallet sendt på tvangsarbeid ved Bjelomor-kanalen. Han slapp ut etter fem år, men var så sterkt svekket at han døde like etterpå. Karl ble arrestert i 1938, anklagd for å være tysk spion, og senere skutt.

Firmaets arkiver — deriblant negativene — ble i 1935 overlatt til de sovjetiske myndighetene. Det sies nå å omfatte over to hundre tusen enkeltbilder, blant annet portrettet av dr. Bjekhterjov, som angivelig mistet livet for å ha antydet en psykiatrisk diagnose som passet makten, altså Stalin, svært dårlig.

Les også

-
-
-
-
-