Sakset/Fra hofta

En relativt utbredt oppfatning er at terrorister pleier å «påta seg ansvaret» for terrorhandlingen de har til hensikt å utføre, eller har utført.

Er det hold i denne påstanden?

RANDs Incident Terrorism Database har lagret rundt 40.000 tilfeller klassifisert som terror, og dataene anvendt i denne artikkelen ble lastet ned 26.-27.november 2011. Her finnes opsjonen «Claimed», altså at man kan utføre delsøk på hvorvidt ansvaret for handlingen er blitt påtatt.

Av de 40.129 tilfellene er bare 6.589 registrert som «påtatt», dvs. En «påtatt»-frekvens på bare 16,4%. Deler vi inn RANDs terrorbase (1968-2010) i ca. 5-års intervaller, er frekvensen av påtatte terrorhandlinger slik:

Maksimum oppnås i 1980-85 da 41,2% av terrorhandlingene ble «påtatt», opp fra 24,2% i tidsrommet 1968-73. Men i tiåret 1998-2008 (der 75% av RANDs tilfeller ligger), er «påtatt»-frevensen nede i rundt 13% igjen.

Det er altså ingen tydelig tidsavhengig trend å spore i frekvens av «påtatt ansvar», og jeg ser bort fra tidsdimensjonen i det følgende.

Hvordan er det så med alvorlighetsgraden i terroranslagene? Kan det tenkes at det finnes en klar trend i frekvens for «claimed» her?

RAND tillater oss å utføre delsøk på antall skadete eller døde (eller begge deler) i intervallene: «mindre enn 5», «mindre enn 10, større enn 5», «10 til 50», «50 til 100», «100 til 1000» og «over 1000». I det følgende ser jeg bare på frekvensen av «claimed» for antall døde. Frekvensene for inndeling etter antall sårede gir helt tilsvarende trender, men frekvensen for»claimed» for et gitt intervall sårede ligger normalt under den tilsvarende frekvensen for det samme intervall døde.

Vi kan se en tydelig stigende trend for frekvens av «claimed» etter alvorlighetsgrad som topper seg på 45.7% for «mer enn 100 døde» (bare ett tilfelle har mer enn tusen døde, nemlig 11.september-angrepet i 2001).
Allikevel er jo 45,7% langt fra tilstrekkelig basis for å kunne hevde «terrorister påtar seg vanligvis ansvaret»!

Kan det tenkes at vi må inn på regionalvariasjon for å kunne finne begrenset belegg for påstanden vår?

Når vi avgrenser RAND til terror i Vest-Europa, viser det seg at 17 av 22 terrortilfeller der mer enn 5 døde ble påtatt ansvaret, altså en frekvens på 77,3% En helt tilsvarende prosent, 75%, gjelder for terrorhandlinger foretatt i Nord-Amerika. For andre verdensregioner er «påtatt»-frekvensene betydelig lavere, normalt under 20% for angrep med mer enn 5 døde.

Dette er altså hva bildet fra RAND forteller oss: Mens relativt alvorlige terrorhandlinger i Vest-Europa og Nord-Amerika vanligvis er tilknyttet en ansvarspåtagelse, så er dette ikke tilfelle i resten av verden, selv om svært grove terrorhandlinger også der oftere blir «claimed» enn mindre grove.