Nytt

Disc-jockeyen Vidar Pettersen ble overfalt natt til søndag. Han er så skremt av opplevelsen at han vurderer å gi seg som DJ. Han ønsker å være trygg når han går til bilen etter avsluttet jobb.

– Jeg vurderer nå å gi meg helt som dj; jeg er skikkelig skremt, og det kan ikke være slik at man ikke er trygg når man går til bilen sin etter nattjobb i Jessheim sentrum, sier Pettersen på vei inn døra til Ullensaker lensmannskontor for å anmelde overfallet.

Vidar Pettersen hadde også med seg en kvinne som ble skadet under overfallet. Hun forteller at hun aldri går ut på Jessheim uten følge. Pettersen forteller om et tettsted i endring. Det er mer bråk enn før, og jenter blir nærmest antastet på utesteder.

Pettersen har med seg en kvinne som var til stede under overfallet. Også hun måtte sy noen sting i bakhodet. Pettersen måtte sy sju sting.

Sentrum i endring

Vidar Pettersen mener utelivet på Jessheim har forandret seg de siste årene.

– Jeg får med meg mye av det som skjer når jeg jobber på Hydranten, og jeg mener det er blitt mer bråk og mer usømmelig oppførsel, blant annet ved at damer ikke får gå i fred uten å nærmest bli antastet på utesteder, hevder Pettersen.

– Jeg går ikke lenger ut på Jessheim uten å ha med følge, sier kvinnen som skulle sitte på med Pettersen hjem fra Jessheim natt til søndag.

Politiet har et annet syn på hva som utspiller seg i Jessheim. Det er enkeltstående hendelser, og Jessheim er fortsatt trygt og ferdes i.

– Det er fortsatt trygt å ferdes i Jessheim sentrum, og vi ser ikke noe mønster i den volden og bråket som inntreffer; det er enkeltstående hendelser, sier Huse.

Det settes et lite fokus på den multikulturelle utviklingen. Småstedene i nærheten av Oslo endrer også befolkningssammensetningen ganske raskt.

Ullensaker, som resten av landet, er blitt et mer sammensatt samfunn med mange nasjonaliteter.

– Politiet i Ullensaker opplever sjelden at voldssakene har utspring i rase- eller kulturmotsetninger, sier lensmannen.

Tallene politiet forholder seg viser liten endring i voldsbruk.

– Vi ligger an til en liten økning i antall legemsbeskadigelser og en liten nedgang i antall legemsfornærmelser, sier Huse, som understreker at Jessheim ikke er noe farlig sted å frekventere i helgene.

Jessheim ligger i Ullensaker kommune ca 30 km nord for Oslo, og ca 10 km sør for Gardermoen.

 

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5808889.ece