Nytt

Statoil har i ett år forberedt seg på at eurosonen kan komme til å bryte sammen. Det er politisk interessant.

Statoil er Norges største selskap og lever i symbiose med staten. Når dette selskapet ser for seg at euroen kan bryte sammen, er det harde realiteter som dikterer: det var mao innenfor sannsynlighetsmarginen for ett år siden, og siden har sannsynligheten økt.

I markedet er det en utbredt oppfatning at et sammenbrudd i euroen vil være en mye mer alvorlig situasjon enn konsekvensene av Lehman Brothers-kollapsen i 2008. Hele interbanksystemet, det vil si markedet hvor bankene låner av hverandre, vil være truet av kollaps.

Hvis man skal øke redningspakker og stabiliseringsfond vil det skje fra statskasser som allerede er sterkt belånt. Hjelpen vil med andre ord øke risikoen.

Samtidig ville en slik krise kommet på et tidspunkt hvor en rekke av de store økonomistormaktene som USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania, allerede er tynget av elendige statsfinanser og har lite rom for nye krisetiltak. Dermed ville de realøkonomiske konsekvensene også være langt større enn etter høsten 2008.

Morten Færevåg i Group Treasury i Statoil uttrykker seg svært forsiktig.

Men usikkerheten og mistilliten til politikerne har åpenbart økt siden juli.

– Hvem hvem er vanskeligst å forstå, markedsaktører eller politikere?

spør DN, og Færevåg svarer:

– Jeg er ikke helt sikker.

Forberedt på eurokollaps