Nytt

Resultatet av Miljøpartiets samarbeidsavtale med regjeringen viser seg i asylpolitikken.

Det settes av 850 millioner kroner i neste budsjett for å kunne ta hånd om familiegjenforening med såkalt papirløse barn.

111 SVT Text Söndag 18 sep 2011
INRIKES Publicerad 18 september

Asylavtal återförenar somalier

Det ska bli lättare för splittrade
somaliska familjer att återförenas
i Sverige, genom en uppgörelse mellan
regeringen och Miljöpartiet, som i
mars enades om en ramöverenskommelse
om migrations- och asylpolitiken.

Nu avsätts 850 miljoner kr i budgeten
till lagändringar om anhöriginvandring
och skolgång för sk papperslösa barn.

-För Miljöpartiets del har just
frågan om anhöriginvandring varit en
väldigt prioriterad fråga eftersom
det är någonting som berör väldigt
många, säger Maria Ferm, migrations-
politisk talesperson i Miljöpartiet.

INRIKES Publicerad 18 september

Kraven på godkända id-handlingar har
tidigare gjort det svårt för bl.a.
somalier att återförenas med släkt-
ingar i Sverige, eftersom landet
saknat fungerande administration.

Men Rädda Barnen vill inte vänta till
juli 2012. -Ett år är en väldigt lång
tid i ett barns liv, säger
generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Migrationsminister Tobias Billström
(M) är nöjd med att MP stödjer rege-
ringens migrationspolitik i budgeten.

-För regeringen har det varit väldigt
viktigt att få en plattform för att
kunna arbeta under de kommande åren
fram till 2014 med migrations- och
asylpolitiken som en helhet.