Jeg havde egentlig tænkt, at min sidste postering, “Puster jeg til ilden?”, skulle stå øverst nogle dage. Dagbladet Information og Politikens Anita Bay Bundegaard har imidlertid fået mig til at revidere den beslutning. Allerede søndag den 24. juli lagde Information en artikel ud på sin hjemmeside, der i sin gennemførte uhæderlighed viser, at Information har tænkt sig at gå langt ud over, hvad en avis burde kunne tillade sig, hvis den vil tages seriøst.

Som “ekspert” benytter Information i artiklen “Breivik er ingen ensom ulv” bl.a. svenske Daniel Poohl, som i øvrigt gennem tidsskriftet Expo om nomos-dk.dk kan fortælle, at den spreder “islamofobi” (side 27). Det er løgn, så det står efter, men det generer ikke Information. Daniel Poohl har siden 2006 været chefredaktør for bemeldte tidsskrift, der for den rørende sum af 10.500 svenske kroner tilbyder et foredrag på et par timer om “Højrepopulismen i Sverige“. Daniel Poohl udtaler til Information om bl.a. hjemmesiderne uriasposten.net og snaphanen.dk, at

“Der er ikke tale om nazisme, men om en idéverden, der har 11. september som baggrund og har haft stor fremgang de seneste fem-ti år. Islam er fjenden, og konspirationsteorien er, at den politiske og mediemæssige elite har inviteret Vestens fjender indenfor i multikulturalismens navn.”

Og så til en hjemlig klakør

Historiker fra RUC, Chris Holmsted Larsen, kan også bidrage med følgende i Informations artikel om bl.a. Uriasposten og Snaphanen:

“De opfordrer ikke til vold, og der er ikke belæg for at sige, at de bakker op om Breivik, men man kan ikke komme udenom, at der er nogle bekymrende ligheder mellem den politiske tænkning, de repræsenterer, og Breiviks ideer. Problemet er, at han ser ud til at være inspireret af den slags tænkning og har forvandlet nogle ekstreme ord til ekstreme holdninger imod den politiske elite, som i hans øjne tillader islamiseringen af Norge”.

Det er meget groft

Ganske vist får Kim Møller fra Uriasposten adgang til mikrofonen og udtaler til Information, at

“Jeg mener ikke, man kan være konservativ, hvis man slår folk ihjel,« siger han. »Lov er lov. Det er en grundpille i den konservative ideologi, at man skal adlyde loven.”

Ud over sine to “eksperter” kan Information bygge sin tese om Uriasposten og Snaphanen på en kommentar fra en læser af Uriasposten. Helt og aldeles afgørende er imidlertid, at den forudsætningsløse læser må sidde tilbage med det indtryk, at Uriasposten og Snaphanen bestyres af personer, der har givet Anders Behring Breivik åndelig ammunition til sin ekstreme handling.

Og netop dét indtryk er Informations sorte løgn. Information kan ikke grave én anti-demokratisk sætning frem fra de mennesker, der forfatter artiklerne på Uriasposten og Snaphanen. Information er med andre ord ude i et beskidt ærinde. Avisen har allerede nu overspillet sine kort efter tragedien i Norge, og så må Information behandles derefter.

Information er ikke ude at bedrive journalistik. Information er ude i propagandaøjemed med det for øje at lukke munden på kritik af indvandringen, hvorfra denne kritik end kommer.
Information har vist, at avisen ikke spiller efter de spilleregler, der bør gælde i et demokrati, og hvor fænomener skal beskrives loyalt.

Man mærker hensigten og bliver forstemt.

Anita Bay Bundegaard

I går den 25. juli skrev Politikens Anita Bay Bundegaard så følgende:

“Højrepopulismen skal have akkurat samme modstand som islamismen. Og den skal komme fra den politiske, kulturelle og økonomiske midte, der heldigvis findes levende og aktiv i de nordiske lande, og som forhåbentlig vil opleve øget tilslutning på denne triste baggrund.”

Her må definitionerne på plads. Islamisme er en ideologi, der sigter mod at omdanne staten og samfundet til en shariastat, dvs. en stat, der ikke længere er demokratisk funderet. Tværtimod anses demokratiet for en svag og skadelig styreform, som det gælder om at slippe af med, jo før jo bedre.

Højrepopulisme lader sig definere ved, at populisme betyder folkelighed, og at populister mener, at samfundets eliter har svigtet på en eller flere forskellige måder. Populisme kan være venstre- midter- eller højreorienteret. Afgørende i sammenhængen er imidlertid, at der ikke – som tilfældet er med islamismen – er tale om en anti-demokratisk ideologi, hvis man overhovedet kan bruge ordet ideologi, da populismen som nævnt kan findes på flere politiske fløje. Populistiske partier vil enten gå neden om og hjem, eller de vil blive indoptaget i den politiske mainstream. Igen: der ligger i ordet højrepopulisme intet udemokratisk i sig selv. Det ville være lige så absurd som at hævde, at der altid ligger noget udemokratisk i socialismen.

Sammenstillingen

Anita Bay Bundegaards klumme kan kun læses på den måde, at kritikere af indvandringen – uanset om de opererer inden for folkestyrets rammer eller ej – skal tie stille. Kritikerne – også det overvældende flertal, der bekender sig til demokratiet – skal i hvert fald vide, at der vil blive gået lige så hårdt efter dem, som der vil blive gået efter islamister, der ønsker at afskaffe demokratiet. Højrepopulister skal udgrænses på samme måde som islamister, også selv om højrepopulisterne oplyser, at de står bag den demokratiske samfundsorden. Også selvom højrepopulisterne aldrig har ytret anti-demokratiske holdninger.

Dér vil Anita Bay Bundegaard gerne hen. Hun vil gerne tage os med til et samfund, hvor kritik af indvandringen rangeres på linje med at udtale, at man ønsker demokratiet afskaffet.
Anita Bay Bundegaard har med sin klumme kompromitteret sin avis, og hun har groft misbrugt Norges ufattelige tragedie. Forstå det, hvem der kan.

Første gang som blogg-innlegg i Jyllands-Posten 26.07.11

Document takker Uhrskov Jensen for generøs tillatelse til å gjengi hans artikler.

Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det national-konservative tidsskrift Nomos.

Andet:
Forfatter til bogen «Et delt folk» om den danske udlændingepolitik 1983-2008.