«I Sverige gælder arbejdslinjen», plejer den borgerlige, svenske regering at sige. det lyder fiffigt, men i praksis betyder det ingenting. Der er ikke arbejde nok, og for mange tilflyttere har for ringe kvalifikationer. Resultatet ses her, hvordan indvandrede («udenrigsfødte») lægger beslag på mellem 60 og 80 % af de store kommuners socialbudgetter. Det er godt, de ikke tæller efterkommere med. De svenskere, der betaler gildet, synes at være temmelig ligeglade, undtagen lige når de ikke selv kan få en velfærdsydelse, de var selvskrevne til før. Afgående Maud Olofsson kunne stadig i denne måned sige at «Invandrarna bär upp välfärden,» men hun glemte at sige «dog langt mindre end de belaster den.» Vi ved det i Danmark og Norge, men den offentlige svenske samtale lever stadig af skamløse myter.

Ekonomiskt bistånd fördelat på svenskfödda och utrikes födda i de 24 största kommunerna.Det har tagit sin lilla tid att sammanställa detta. Anledningen till det kan ni läsa om i slutet av inlägget.Notera att detta rör ”utrikes födda”. Samma statistik för ”utländsk bakgrund” skulle se mycket värre ut men den finns inte sammanställd och helvetet lär väl frysa till is innan vi får se den statistiken. se alle grafikkerne på Affe: Ekonomiskt bistånd i 24 kommuner.

via snaphanen.dk