I følge nye tall innhentet av Politiets Fellesforbund har kun 14 av de 430 studentene som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i juni i år fått fast jobb i politiet.

– Dette er klart løftebrudd og stikk i strid med alle politiske lovnader fra justisminister Knut Storberget, sier Arne Johansen i Politiets Fellesforbund.

Mens dekningsgraden av politimenn pr. 1000 innbygger i Norge nå daler ned mot 1,5 har den økt til 2,2 i Sverige. På andre siden av Kjølen har de bare i løpet av de siste fem årene fått hele 3.500 nye politistillinger. Med betydelig avgang hvert år er utviklingen i Norge stikk motsatt vårt naboland, som slett ikke kan være så forskjellig fra Norge, hevder Arne Johansen.

Den umiddelbare faren ved slike tall, som illustrerer usikkerhet og nedtur for politiyrket, er at flere velger vekk politiutdannelsen; det kan på sikt gå ut over kvaliteten og kompetansen til den enkelte politistudent. De mest våkne velger yrkesutdannelse hvor en er sikret jobb etterpå.

Roy Vega