Integreringsbaromateret som ble offentliggjort nylig viser at over halvparten av nordmenn er for å stoppe innvandringen.

Men for politisk rådgiver i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Line Gaare Paulsen representerer meningsmålingen en kommunikasjonsutfordring. Det er ikke utviklingen i seg selv som er et problem, men folks oppfatning av den.

– Tallene fra integreringsbarometeret tyder på at mange har et mer negativt syn på hvordan det går med integrering enn det faktisk gjør. Dette er en kommunikasjonsutfordring vi må jobbe videre med, sier Paulsen, som likevel vedgår at det norske folket er splittet i sitt generelle syn på innvandring og integrering.

 

–Integreringen går fremover