Nytt

Så langt (søndag) har Sør-Trøndelag fått inn tre anmeldelser på voldtekter fra en natt preget av festivaler og sammenstimlinger av folk i distrikter som Selbu og Orkanger.

Nye voldtektssaker har kommet inn, henholdsvis fra Selbu-festivalen og fra festivalen vannspeilet i Orkanger i helga. En tredje voldtekt fant etter alt å dømme sted på Røros natt til søndag; også derfra er det levert en anmeldelse, i følge NRK Trøndelag. Saken fra Selbu, hvor ugjerningen fant sted etter lørdagens konsert med DDE, er registrert inn som voldtektsforsøk, og ikke fullbyrdet voldtekt. Flere stiller seg nå spørsmål: Jakter noen systematisk på kvinner i Trondheimsregionen, og hvorfor blir ikke voldtektsmennene tatt? Marerittene fortsetter ufortrødent fra uke til uke.

Slik temperaturen er i Trondheims-området etter en serie på 20 voldtekter før denne helga, og ytterligere to eller tre til denne siste helga, er det nesten slik at man kan håpe at ugjerningene er begått av etniske nordmenn. På folkemunne i Trondheim er det fortsatt først og fremst utlendinger som utpekes som syndebukker. Og skulle dette vise seg å slå til, kan disse sakene slå gnister meget raskt, og slett ikke bare i byen Trondheim, men også ute i distriktene.

Trønderne har til nå hatt høyst begrensede muligheter for å ytre seg kritisk om innvandringsspørsmål i det offentlige rom, og man har fått en skummel politisk trykk-koker etter hvert som nye landsmenn har begynt å prege byer og tettsteder i regionen. Ikke minst gjelder dette voksende asylmottak, nye pizza-resturanter, pølseboder og kiosker. Flere steder dominerer slike steder både uteliv og sentrale deler av bybildet.

Forandringene har kommet på få år. Kritiske røster i Trønderriket har knapt hatt anledning til å ytre seg. Etter hvert sitter de tettere, de som ikke nøler med å lire av seg kraftuttrykk om våre nye landsmenn, nå også i edru tilstand. I særdeleshet etter voldtektsbølgen i og rundt Trondheim har kritikerne fått vann på mølla.

Selbu-festivalen er klart en av Norges mest bevoktede festivaler, men hele 30 vakter døgnet rundt, og eget ”arresttelt” kjøpt i fjor. Faren for nye voldtekter var betraktet som høy i Trondheims-regionen og vi må anta at politispanere – ressursknappheten til tross – også var ute på tur der det var folk natt til søndag. Likevel skjedde en voldtekt nettopp på Selbu-festivalen. Med dette kan regionen notere seg 22 voldtekter så langt i år. Voldtektsepisoden i Røros ble nemlig registrert inn i protokollen som voldtektsforsøk. Det er med andre ord ren unntakstilstand for kvinner som måtte ferdes alene om kveldene i Trondheimsområdet. Så langt er det intet som tyder på at atmosfæren blir noe bedre, selv om noen skal være pågrepet etter de siste voldtektene. Statistisk er det nå minst en voldtekt i Sør-Trøndelag og fortrinnsvis i Trondheim hver eneste helg, og nå begynner utelivet naturlig nok å merke konsekvensene.

Marginene er knappe. Bylivet er nemlig ikke det samme med damer som går hjem før klokka seks på kvelden. Men det er først og fremst den gnagende frykten, usikkerheten og en ulmende frustrasjon som preger folk flest i utsatte strøk.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7689920