Nytt

Det er et talende tegn: Hizbollah flytter sine langtrekkende raketter fra Syria til Bekaa-dalen i Libanon. Grunnen? Hizbollah tror Assad faller, og er ikke sikker på om etterfølgeren blir like vennligsinnet.

Bare det at Hizbollah foretar en slik forflytning, undergraver moralen. Hizbollah har god grunn til å frykte et regimeskifte. Militsens soldater har fungert som bødler for Assad og gjort det skitne arbeidet sammen med iranske sikkerhetsagenter. De har mindre skrupler med å skyte ubevæpnede sivile, kvinner som barn.

Det sier seg selv at Hizbollah da vil ligge tynt an om regimet faller.

In recent weeks, Hezbollah has moved hundreds of missiles from storage sites in Syria to bases in eastern Lebanon, the French newspaper Le Figaro reported on Saturday. According to the report, Hezbollah moved the missiles due to the concern that the regime of Syrian President Bashar Assad will fall and that a new Syrian government will cut off ties with Hezbollah.

The report quoted a «Western expert» as saying that intelligence agencies have monitored the movement of trucks from the Syrian border to Lebanon’s Bekaa Valley. The trucks contained long-range Iranian-produced Zilzal, Fajr 3 and Fajr 4 missiles.

Hezbollah had been storing these missiles in depots in Syria. Some of the depots are secured by Hezbollah personnel while others are located on Syrian military bases.

According to the report, the movement of the missiles has been problematic, particularly due to concerns that Israel and other nations are monitoring the trucks with spy satellites.

«Hezbollah is afraid that Israel will bomb the convoys,» the Le Figaro report said.

Report: Hezbollah moves missiles from Syria to Lebanon, fearing fall of Assad regime
In recent weeks, Hezbollah has used trucks to move hundreds of long-range Iranian-produced missiles from Syria to bases in Lebanon’s Bekaa Valley, Le Figaro reports.