Iran har væpnet Hizbollah til tennene, og UNIFILs 11.500 mann har ikke løftet en finger. Til forskjell fra 2006 er nå den libanesiske hæren og regjeringen på den islamistiske siden, og later som det er identisk med å forsvare nasjonens interesser. Det er et stort knefall som gjør krigsfaren større. Hizbollah spiller et høyt spill […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.