Nytt

Mer enn hver tredje ungdom med innvandrerbakgrunn i Sverige er arbeidsledig til tross for rekordmange ledige stillinger. Dette er en økning fra 2008, da tilnærmet hver femte innvandrerungdom var arbeidsløs:

Det siste året har arbeidsløsheten blant unge som er født i utlandet, økt med mer enn 3 prosent, mens den blant svenske ungdommer har gått ned med nesten 10 prosent.

Utviklingen bekymrer integreringsminister Erik Ullenhag. Han understreker at flere må klare skolen med godkjente karakterer, og han tror at lærlingsystemet kan få stor betydning. Men han vil også undersøke om det bør gjøres noe med sosialhjelpen.

– Der må vil tenke på om vi kan ha en tydeligere arbeidslinje, kanskje med krav om tydelige gjenytelser, sier ministeren til nyhetsbyrået TT.

Aftenposten: Hver tredje unge innvandrer arbeidsløs i Sverige