Erling Folkvord er Oslos mafiajeger nummer én. Han har nå kartlagt at utelivskongen Bobby Chaudhry organiserte sitt eget nettverk av utelivssteder i Oslo og forhandlet på frem gode ølkontrakter med Ringnes. Haken ved det hele var at Chaudhry ble dømt til tre års fengsel for grov økonomisk kriminalitet i 2003. Samtidig fikk han fem års karantene.

Kontrakten med Ringnes ble inngått da Chaudhry fortsatt var underlagt karantene. Formelt var det ikke Chaudhry som underskrev, men en stedfortreder. Chaudhry innnrømmer selv i et intervju med Kapital at han overdro firmaet Oslo Bar Konsept til Ishtiaq, og hevder det var helt lovlig. Men hvis det kan bevises at Ishtiaq var en ren stråmann, har Chaudhry brutt loven. Det samme har Ringnes, som trenger en såkalt tilvirkningsbevilling for produksjon og salg av øl.

Folkvord tar opp disse forholdene i et brev til Næringsetaten i Oslo kommune, og det er trolig her Kapital har kommet over den delikate saken. Brevet har overskriften: Mafialignende virksomhet fra en straffedømt aktør i restaurantbransjen og ble sendt til Næringsetatens direktør personlig i desember 2009.

Folkvord beskriver en tvilsom fremgangsmåte: Chaudhrys nettverk består av skjenkesteder som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det er han som tar kontakt og nærmest make them an offer they cannot refuse.

– De (skjenkestedene, red.anm.) fortalte at de var blitt utsatt for press fra Chaudhry for å inngå i innkjøpssamarbeid. De ønsket at vi skulle varsle skjenkemyndighetene, og vi oppfattet de næringsdrivende som tok kontakt som åpenbart engstelige. De reagerte særlig på hvordan de gjentatte ganger ble spurt om familien hadde det bra, sier Folkvord.

Skjenkestedene får tilbud av Chaudhry om å delta i et innkjøpssamarbeid.

Motytelsen skal være at Chaudhry får andel av omsetning eller kontroll over eierandel. Det virker også som han rimelig raskt får avgjørende myndighet over driften i tilsluttet selskap. Årsbonus basert på den samlede omsetningen for innkjøpssamarbeidet går trolig i sin helhet til Chaudhry. Det påstås også at restauratører har blitt truet med problemer om de ikke går med i systemet, heter det i brevet til Næringsetaten.

Ifølge brevet, som siteres av Kapital, er Chaudhry en langt mektigere mann i utelivsbransjen enn det som er synlig utad. Partiet Rødt, som står som formell avsender, mener at han er inne i et 30-tall selskaper. Samtidig går den sentrale bonusen Ringnes utbetaler til Chaudhry.

Ifølge Rødt/Folkvord skal Chaudhry ha forsøkt å overtale utesteder til å justere volummengden på tappekranene til «langt under oppgitt mål».

Chaudhry ble dømt for legemsfornærmelser og trusler i 1995.

Det har ikke skjedd noe med saken i Næringsetaten. Den oversendte saken til Oslo Politi, som heller ikke har foretatt seg noe på ett år. Det foreligger ingen anmeldelse, er deres svar.

Folkvord har nå innlevert et spørsmål til Bystyret. Men trolig begynner ikke saken å rulle før pressen interesserer seg for den. Foreløpig er det bare Kapital som kjører den.

Ringnes viker unna og mener selskapet har sitt på det tørre. Chaudhry selv er rasende på Kapital og mener påstandene er ubegrunnede. Han overdro selskapet til en annen i karantenetiden, og driver nå legal virksomhet. Punktum. De andre forholdene av mafiøs karakter, blåser han av.