Nytt

En holdningsundersøkelse om intoleranse og fordommer i åtte europeiske land viser at rundt halvparten av europeerne mener at islam er intolerant, at muslimers holdninger til kvinner er i konflikt med europeiske verdier og at muslimer er for kravstore.

Bak holdningsundersøkelsen står den tyske stiftelsen Friedrich Ebert Stiftung, som er nært forbundet med landets sosialdemokratiske parti (SPD). Stiftelsen har hovedkvarter i Bonn og Berlin, og har kontorer og prosjekter i over 100 land.

Landene som er med i undersøkelsen er Tyskland, Polen, Portugal, Ungarn, Storbritannia, Frankrike, Italia og Nederland. I de fire siste landene mener nærmere 80 prosent av respondentene at muslimers holdninger til kvinner står i strid til europeiske verdier. Rundt halvparten av alle de spurte mener at det er for mange muslimske innvandrere i det aktuelle landet.

Samtidig mener en majoritet at kvinner burde ta sin rolle som hustru og mor mer alvorlig. Andelen som er motstandere av like rettigehter for homofile spenner fra 17 prosent i Nederland til 88 prosent i Polen, og mellom 17 prosent i Nederland og hele 70 prosent i Polen mener at jøder forsøker å profittere på deres forfedres lidelser i nazitiden.

After statistical testing, three statements were used to produce the anti-Muslim attitudes mean scale (Table 7, items 18 to 20). These cover the general impression that there are too many Muslims in the country, the charge that Muslims make too many demands, and broad-brush criticism of Islam as a religion of intolerance. Four further statements were surveyed in a random half of the sample. These cover a positive attitude that sees Muslims as an enrichment and the idea that there are great cultural differences between the majority society and Muslims, especially concerning attitudes towards women. We also surveyed the idea that Muslims generally support and condone terrorism.

In most of the countries a majority believe Islam to be a religion of intolerance, with agreement just below 50 percent only in Great Britain and the Netherlands. In almost all the countries more than half of respondents said that Muslims make too many demands; Portugal was the only exception with about one third. The statement that there are too many Muslims in the country is affirmed by just over one quarter in Portugal and by about one third in France. In Germany, Great Britain, Italy and the Netherlands more than 40 percent of respondents complain that there are too many Muslims in their country, in Hungary about 60 percent.

Interviewees were also asked to respond to four further statements covering perceived cultural differences and supposed affinity of Muslims toward terrorism (Table 7, items 22 to 25). Despite correlating closely with anti-Muslim attitudes these items represent separate constructs and were therefore excluded from the scale measure.

I henhold til undersøkelsen spenner andelen som mener at muslimsk kultur er kompatibel med deres egen fra 17 prosent i Polen, 19 prosent i Tyskland og omlag halvparten i Portugal og Frankrike. Alle landene sett under ett mener en tredjedel at muslimer behandler islamistiske terrorister som helter, til tross for at en noe mindre andel mener at terrorister finner moralsk støtte i det muslimske miljøet (ca. fra 20 prosent i Tyskland og Nederland til rundt 30 prosent i Ungarn).

Undersøkelsen konkluderer med at europeere stort sett er samlet om å avvise muslimer og islam. Den mest betydelige utbredelsen av antimuslimske holdninger finnes i Tyskland, Ungarn, Italia og Polen, tett fulgt av Frankrike, Storbritannia og Nederland. Utbredelsen av antimuslimske holdninger er minst i Portugal, men generelt er det liten forskjell i holdningene til islam og muslimer i de åtte landene som er med i undersøkelsen.

Studien «Intoleranse, fordommer og diskriminering» er tilgjengelig på både tysk og engelsk.

Via HRS.