Mer enn halvparten av befolkningen i Storbritannia mener at landet er blitt splittet av religion, viser en offisiell undersøkelse finansiert av Labour-regjeringen. Den aktuelle undersøkelsen (The Social Attitudes Survey) blir produsert årlig av ledende akademikere siden tidlig på 1980-tallet, og de nye funnene i årets rapport tyder på at misnøye med- og mistenksomhet i forhold til innflytelsen fra islam har spredt seg fra fattige, hvite områder og nå bekymrer majoriteten av landets befolkning.

Litt under halvparten av befolkningen mener også at religiøst mangfold har hatt negative følger for nasjonen. Bare en av fire har positive holdninger til islam:

The warnings on the extent of the divide between Muslims and much of the rest of the country were produced by the British Social Attitudes survey, an annual study produced with funding from Whitehall.

The study underlined the depth of suspicion about Islamic influence now held by many in Britain, finding that only one in four people feel positively about Islam.

Undersøkelsen viser også at mer enn halvparten av befolkningen er sterkt i mot oppføring av moskèer i deres nærområde. Studien er en oppfølging av andre regjerings-undersøkelser som har vist at majoritetens holdninger til islam blir hardere og at spenninger i relasjon til religion øker.

Rapporten, som skal publiseres i sin helhet i slutten av måneden, kommer etter at befolkningen reagerte med raseri på den islamske ekstremisten Anjem Choudarys plan om å holde en politisk demonstrasjon der islamister skulle bære kister gjennom byen Wootton Bassett (liten by i Syd-England spesielt kjent for sin tradisjon med å hedre falne britiske soldater, hvis båreferd går gjennom gatene som omkranses av en taus folkemengde. Enhver politisk markering ifb. med den folkelige sørgehøytideligheten er uønsket – aktive politikere er derfor heller ikke velkomne – og har hittil vært fraværende) for å «symbolisere muslimer myrdet av britiske styrker».

Til tross for at muslimske representanter har fordømt Choudarys plan og individuelle muslimer har understreket deres egen respekt for britiske soldater, har Choudarys påfunn provosert frem et utbredt sinne og risikoen for backlash.

The British Social Attitudes findings also follow the Christmas Day airline bombing attempt by Umar Farouk Abdulmutallab, suspected to have been radicalised while he was president of the Islamic Society at University College London.

The Abdulmuttallab plot has been followed by a new and disruptive wave of security checks for airline passengers.

The Social Attitudes Survey has been produced annually since the early 1980s by leading academics from a detailed poll of more than 4,000 people.

It is followed closely by ministers and findings have been used, for example, to justify Government inaction to shore up the institution of marriage.

De siste funnene vil øke bekymringen om at Labour-regjeringens strategi for å skape sosial sammenhengskraft ved å støtte moderat islam og isolere ekstremistene ikke fungerer.

52 prosent av de spurte mener at Storbritannia er dypt splittet langs religiøse skillelinjer, og nesten halvparten – 45 prosent – avviser påstanden om at mangfold har brakt landet noen fordeler:

Another half – 52 per cent – believe Britain is deeply divided along religious lines. Almost half – 45 per cent – reject the claim that diversity has brought benefits to the country.

They say that religious diversity has had a negative impact.

Last month the Citizenship Survey produced by the Communities Department found that the proportion of the population which believes that Britain has a lot of religious prejudice has risen from fewer than a quarter to almost a third – 24 per cent to 31 per cent – since 2005.

It also found that nearly two thirds of people believe that religious prejudice has grown since the early years of the past decade.

Ministers have been anxious to appease resentment of Muslims and minority groups among less well-off and well-educated white people in recent months, fearing a backlash from one-time core Labour voters when the election comes in the spring.

However the British Social Attitudes findings suggest that unhappiness over the influence of Islam has spread beyond poor white areas and now concerns a majority of people.

Active protests over Islam have so far been confined to fringe groups. In September a far-right organisation calling itself the English Defence League staged a march that led to scuffles outside a new mosque in Harrow in North West London.

But there has been no evidence of anything more than occasional vandalism – of a kind similar to that experienced by churches and synagogues – against the great majority of the 300 mosques in England.

Daily Mail: More than half of population believes nation is divided by religion, finds Government-backed study

Les også Peter Hitchens kommentar So dignified, so British… the Muslims who put Mr Choudary to shame