Nytt

Flere innbyggere på den lille italienske øya Lampedusa gikk i dag til protestaksjoner mot de ustanselige ilandstigningene fra Nord-Afrika.

Foruten å avholde et svært opphisset folkemøte, gikk noen mer konkret til verks: Et marinefartøy som hadde plukket opp 116 personer i en prekær situasjon flere titalls sjømil fra land, ble i mange timer forsøkt forhindret i å legge til kai av illsinte borgere, som blant annet truet med å kaste seg i vannet der fartøyet skulle legge til. Ordensmakten måtte siden beskytte de ilandstegne, som kommer til å tilbringe natten på havnen fordi kapasiteten til mottaket på øya er fullstendig sprengt.

Det er kommet titusener av nordafrikanere til Lampedusa siden revolusjonen ved Middelhavets sydlige bredd, og luftbroen som bringer disse videre til mottak på Sicilia eller det italienske fastlandet, har ikke kapasitet til å forhindre en uforsvarlig opphopning av mennesker på øya. Det lokale mottaket kan forskriftsmessig huse 800 personer, men er i øyeblikket befolket av 2700 nordafrikanere.

For å kunne hanskes med denne nødsituasjonen er det i ferd med å bli satt opp to digre teltleirer, noe som har gjort innbyggerne på øya svært opprørte. De sanitære forholdene er i ferd med å bli kritiske på øya, og de lokale drikkevannskildene holder på å tømmes.

Lokalbefolkningen — som begynner å bli farlig amper og uten blygsel fører et uhyre direkte og aggressivt språk foran kamera — klager over ordensproblemer, tyverier og generell mangel på sikkerhet. De føler seg både invadert og brakt i en uutholdelig situasjon av nordafrikanere, og sviktet av såvel EU som det italienske storsamfunnet. Om denne situasjonen vedvarer stort lenger, risikerer resultatet å bli lite pent.

La Stampa: Lampedusa, l’assedio dei migranti
Corriere della Sera: La rabbia di Lampedusa contro gli sbarchi