Overfallet på CBS-reporter Lara Logan får mye presse. Det var spesielt fordi det skjedde samme kvelden som Mubarak gik av og mengden var ekstatisk. Men seksuelle overgrep er en risiko kvinner løper i Egypt – daglig.

Som regel er det ubehageligheter – tilrop, hvisking, dulting og tafsing. Men det skjer også mer alvorlige ting, som at menn omringer kvinner og begynner å trenge seg på, ta på dem og kle av dem.

Det nytter ikke å gå til politiet. Ikke bare tar de ikke problemet alvorlig, de driver samme trakassering selv.

Seksuell trakassering er et samfunnsproblem, på alle måter, helt ned til det grunnleggende: samfunnet nekter å erkjenne at det foregår. Det arabiske språket har ikke hatt noe ord for overgrep, skriver Ursula Lindsey, journalist som bor og arbeider i Kairo.

Until recently, there was no word in Arabic for it—with people instead using the much lighter terms mu’aksa («flirting, teasing»).

Det sier litt om motstanden mot å erkjenne problemet. Derfor finnes det heller ingen lov mot trakassering, og mange menn vil ikke en gang innrømme hva kvinner utsettes for.

A survey released in 2008 by the Center for Women’s Rights found that 83 percent of Egyptian women and 98 percent of foreign women had experienced harassment. Still, many here remain in denial about the extent of sexual violence and the very nature of harassment.
..
And many women remain uncomfortable discussing sexual harassment or assault because they fear they will be stigmatized or blamed for it. When I reported on the subject a few years back, some men I interviewed said only girls who dress provocatively get harassed; other denied flatly that harassment takes place at all.
Resorting to the police has been largely useless; they are often accused of harassment themselves.

Det er derfor en ekstra utfordring å være kvinnelig vestlig journalist i Kairo.

Under these circumstances, female journalists and photographers face particular challenges doing their work. Being a foreigner in and of itself can attract unwanted attention; add to that that they are often working alone, and heading into the middle of all-male crowds.
After a terrorist bombing in 2004 in the historic neighborhood of Khan Al Khalili, myself and two female foreign journalists trying to cover the attack were surrounded by young men who formed a circle around us and locked their arms. Someone tried to unzip the pants of one of the women I was with. A middle-aged man dragged us to safety.

Alle egyptere har nå hørt om overfallet på Lara Logan, og mange er dypt lei seg.

Kvinner spilte en betydelig rolle under demonstrasjonene på Tahrir-plassen. Flere fryktet den vanlige befølingen og trakasseringen hvis de gikk ut, men opplevde til sin forbauselse at de fikk gå i fred. Derfor er sympatien med Logan spesielt stor.

Seksuell trakassering handler om kvinners frigjøring. Mange menn i den muslimske verden opplever det som en stor trussel. Politikk og kvinnens stilling henger intimt sammen.

I Jordan har dronning Rania én million venner på Facebook. Hun er palestinsk, vakker og moderne. Men for islamister er hun altfor frigjort, og de driver en kampanje mot henne som uislamsk.

Denne islamistiske kvinnefiendtligheten av ideologiske grunner inngår en allianse med mannssjåvinismen og den seksuelle frustrasjonen til menn på gata.

Men ikke bare islamistene, også regimet brukte sex-trakassering som et politisk våpen: bøller angrep kvinnene for å skremme dem fra å rapportere eller delta i politisk virksomhet.

In 2004, during demonstrations by the opposition against President Mubarak, government-backed thugs attacked protesters and journalists. I just happened to leave half an hour before the thugs sexually attacked all the women there, groping them and tearing their clothes. Sexually attacking and humiliating female protesters has long been an effective regime tactic to scare half the country off the street. The next day, the state press accused one of the female demonstrators of undressing herself in public.

Seksuell frigjøring og likestilling kan fremstilles som noe truende utenfra som rettferdiggjør angrep.

Den unge twitter- og youtubegenerasjonen ønsker en lov mot trakassering. De har mange motstandere.

Egypt’s Women Rally Behind Lara Logan