Menns omfattende seksuelle trakassering av kvinner i den arabiske verden driver kvinnene til å dekke seg fullstendig til og/eller vekk fra det offentlige rom. Også kvinner som i utgangspunktet er fullt tildekket blir utsatt for seksuell trakassering fra fremmede menn på gaten.

Dette kom frem på den første regionale konferansen om det hittil tabubelagte emnet i Kairo, der aktivister fra 17 arabiske land møttes. Konferansen konkluderte med at seksuell trakassering i regionen er svært utbredt og får pågå fritt både fordi det ikke er straffbart etter loven, kvinner lar være å rapportere det og fordi myndighetene ignorerer det.

Den seksuelle trakasseringen inkluderer beføling og verbale krenkelser, og er en daglig opplevelse for kvinnene i den arabiske regionen. Det gjør at deres bevegelsesfrihet etterhvert blir innskrenket.

With more and more women in schools, the workplace and politics, roles have changed but often traditional attitudes have not. Experts said in some places, like Egypt, harassment appears sometimes to be out of vengeance, from men blaming women for denied work opportunities.

Amal Madbouli, who wears the conservative face veil or niqab, told The Associated Press that despite her dress, she is harassed and described how a man came after her in the streets of her neighborhood.

«He hissed at me and kept asking me if I wanted to go with him to a quieter area, and to give him my phone number,» said Madbouli, a mother of two. «This is a national security issue. I am a mother, and I want to be reassured when my daughters go out on the streets.»

Statistics on harassment in the region have until recently been nonexistent, but a series of studies presented at the conference hinted at the widespread nature of the problem.

Hele 90 prosent av jemenittiske kvinner forteller at de har vært utsatt for seksuell trakassering, mens i Egypt svarer 83 prosent av 1.000 kvinner at de har blitt verbalt eller fysisk krenket. En studie fra Libanon viser at mer enn 30 prosent av landets kvinner har blitt seksuelt trakassert.

– Vi har å gjøre med et fenomen som begrenser kvinners bevegelsesfrihet… og truer kvinners deltagelse i alle aspekter av livet, sier den egyptiske aktivisten Nehad Abdul Komsan, som organiserte den aktuelle konferansen med finansiering fra FN.

Menns seksuelle trakassering av kvinner har lenge vært et problem i Midtøsten, men det har vært lite fokus på problematikken inntil for 3 år siden. Da postet bloggere sjokkerende amatøropptak på internett som viste en stor gruppe menn som overfalt kvinner i Kairo under en muslimsk høytid.

The public outcry sparked an unprecedented public acknowledgment of the problem in Egypt and elsewhere in the region, and drove the Egyptian government to consider two draft bills addressing sexual harassment.

Sexual harassment, including verbal and physical assault, has been specifically criminalized in only half a dozen Arab countries over the past five years. Most of the 22 Arab states outlaw overtly violent acts like rape or lewd acts in public areas, according to a study by Abul Komsan.

Participants at the conference said men are threatened by an increasingly active female labor force, with conservatives laying the blame for harassment on women’s dress and behavior.

In Syria, men from traditional homes go shopping in the market place instead of female family members to spare them harassment, said Sherifa Zuhur, a Lebanese-American academic at the conference.

Abul Komsan beskriver hvordan et av ofrene for seksuell trakassering hun intervjuet fortalte at hun hadde begynt å bruke niqab (dekker alt untatt øynene) for å unngå trakasseringen:

«She told me ‘I have put on the niqab. By God, what more can I do so they leave me alone,'» she said, quoting the woman. Some even said they were reconsidering going to work or school because of the constant harassment in the streets and on public transpiration.

Selv i land der segregering mellom kjønnene er normen og kvinner er beskyttet av religiøse- og/eller stammelover er seksuell trakassering vanlig i hjemmene og når kvinner må bevege seg i offentligheten, som f.eks. på markeder, sykehus eller offentlige kontorer.

I Jemen er nær 90 prosent av kvinnene tildekket fra topp til tå, forteller aktivisten Amal Basha. Likevel rapporterer 90 prosent av kvinnene i en studie at de er blitt seksuelt trakassert, særlig i form av klyping når de beveger seg i det offentlige rom.

– De religiøse lederne legger alltid skylden på kvinner, og tvinger dem til å leve i konstant frykt fordi det alltid er noen der ute som følger etter dem, sier Basha, og legger til: – Hvis en trakasseringssak blir rapportert i Jemen, blander tradisjonelle ledere seg inn for å dekke over episoden, fjerne bevis eller terrorisere offeret.

Også i Saudi Arabia, et annet land hvor kvinner dekker seg fullstendig til og er tilnærmet totalt segregert fra menn i det offentlige rom, rapporterer kvinner seksuell trakassering, forteller den saudiske aktivisten Majid al-Eissa.

Hans organisasjon, the National Family Safety Program, har nå bidratt til å utarbeide en lov som kriminaliserer vold mot kvinner i det konservative, muslimske landet der flørting ofte ender i regelrette overfall. Den aktuelle loven skal diskuteres i neste uke.

«It will take time especially in this part of the world to absorb the gender mixture and the role each gender can play in society,» he said. «We are coping with changes (of modern life), except in our minds.»

I juli i 2008 offentliggjorde Det egyptiske senteret for kvinnerettigheter i Kairo en undersøkelse der 1010 egyptiske menn, 1010 egyptiske kvinner og 109 utenlandske kvinner deltok. Den ble foretatt i Kairo, Giza og Qalubiya – tre av landets tettest befolkede fylker.

I motsetning til en utbredt oppfatning viste det seg at islamsk tildekning av kvinner verken forhindrer eller reduserer seksuell trakassering:

83 prosent av de egyptiske kvinnene i undersøkelsen svarte at de har blitt seksuelt trakassert, mens hele 98 prosent av utenlandske kvinner bosatt i Egypt opplever en eller annen form for seksuell trakassering. 68 prosent av slik trakassering er verbal. Totredeler av de egyptiske mennene innrømmet seksuell trakassering av kvinner, men flertallet var samtidig av den oppfatning at kvinnene har seg selv å takke – til tross for at tildekkede egyptiske kvinner daglig blir utsatt for det samme.

– Den seksuelle trakasseringen er så utbredt at det kan true turisttrafikken til Egypt, kommenterte Senteret for kvinnerettigheter.

Oktober samme år ble en egyptisk mann for første gang i historien dømt for seksuell trakassering av kvinner, da kriminaldomstolen i Kairo dømte 28 år gamle Sherif Gebriel til 3 års fengsel for seksuell trakassering av Noha Rushdy al-Ostah.

Dommen ble karakterisert som en oppreisning og en seier for egyptiske kvinner.

Yahoo! News: Harassment across Arab world drives women inside

Via Snaphanen