Gjesteskribent

NORADs avis Bistandsaktuelt er ute med et nytt nummer der Asle Toje påpeker tette bånd mellom stat og bistandsorganisasjoner. Den manglende distansen demper debatten og ”bidrar til å svekke kvaliteten på norsk bistand”.

Det er flere artikler om samme tema. Ikke særlig kvasst, men Bistandsaktuelt gis ut av NORAD. Hva kan man vente seg ?

Faktisk så kan Bistandsaktuelt bli ganske så skarp. Ikke mot staten. Ikke mot NORAD. Men mot kritikere av Hugo Chavez.

På side på 30 anmelder Olaf Svorstøl boken ”Bolivars uekte sønner”, skrevet av Vegard Bye. Svorstøl skriver til dels pent om boken, men hudfletter Bye for hans kritikk av Hugo Chavez. Svorstøl avslutter med følgende sitat av John Pilger:

”Aldri har et land (…) blitt så feilaktig framstilt og utsatt for så mye løgn som Venezuela i det siste tiåret. Det er synd at Bye i så liten grad klarer å utgjøre noen motvekt til dette”.

For å kritisere anmeldelsen i sin helhet trenger en å lese boken den tar for seg. For å forstå hvorfor Olaf Svorstøl er så ivrig etter å forsvare Hugo Chavez holder det å lære litt om Olaf Svorstøl og Hugo Chavez.

Olaf Svorstøl er en veteran innenfor AKP (m-l) og RV. I likhet med mange av sine meningsfeller så er han en mann av handling. I 1988 ble han dømt for å ha klubbet en politimann i hodet med en flaggstang under opptøyene 14. mai 1987, da rød ungdom gikk amok i protest mot besøket til Caspar Weinberger, USAs daværende forsvarsminister.

I 2003 fikk Svorstøl NOK 20.000 i erstatning for å ha blitt overvåket av Overvåkningspolitiet fra 1969-1989. I den anledning gikk han ut i Uniforum, hvor han benyttet anledingen til å påstå at kommunismens ugjerninger var forårsaket av kapitalismen. Han illustrerte påstanden med et eksempel fra virkeligheten:

”Berre sjå kva som er i ferd med å skje i det andre heimlandet mitt, Venezuela. Der blir det protestar og store demonstrasjonar med ein gong president Hugo Chavez prøver å innføra progressiv skatt og få større statleg kontroll med oljeproduksjonen. Akkurat det same som Noreg har gjort tidlegare”.

Som leder for Fellesutvalget for Palestina deltok Bistandsaktuelts bokanmelder også i under opptøyene i januar 2009, som forfatter Eirik Eiglad beskriver i sin bok ”The Anti-Jewish Riots in Oslo”. I etterkant av opptøyene nektet Svorstøl å ta avstand fra det som hadde skjedd. Det hele var Siv Jensens feil, mente han. Dessuten, la han til, hadde pro-israelske provokatører vært med på å sette det hele i gang.

Og Hugo Chavez? En intolerant revolusjonær som ser det som sin rett og plikt til å forsvare sin flertallsregjering med alle midler. En folkelig despot som har opprettet sosialistiske militser. En venn av det prestestyrte, kvinnefiendtlige Iran. En forsvarer av Zimbabwes Robert Mugabe. En apologet for Idi Amin.

Redaksjonen i Bistandsaktuelt må kjenne til hva slags person Olaf Svorstøl er. De må kjenne veldig godt til Hugo Chavez. Likevel finner de det rimelig å la bokanmelderen, en revolusjonær og voldelig sosialist, sable ned den uheldige Vegard Bye, til forsvar for den totalitære Hugo Chavez. Hva sier NORAD til dette?

Asle Toje er innpå noe når han påpeker at tette bånd mellom stat og bistandsorganisasjoner demper debatten her hjemme og ”bidrar til å svekke kvaliteten på norsk bistand”. Spørsmålet er kanskje også om båndene mellom venstresiden og bistandsorganisasjonene bidrar til å svekke evnen til kritisk tenkning.

Noen annen forklaring på at NORAD kan velge å bruke Olaf Svorstøl som bokanmelder finnes ikke.

http://home.online.no/~sveilund/diverse/farse.htm
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2003/01/blei-overvaka-paa-uio.html
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=546067