Nytt

Justiskomiteen avholder høring om det skal innføres forbud mot politiske og religiøse plagg på dommere, den 1. februar.

Det bestemte komiteen på et møte tirsdag. Forslaget er et Dok 8-forslag fra Fremskrittspartiets representanter om at dommere ikke skal ha adgang til å bære politiske eller religiøse plagg.

Domstoladministrasjonens styre vedtok i fjor sommer at dommere skal ha anledning til å bære slike plagg, som hijab. Frp har forsøkt å få både Stortinget og justisministeren til å pålegge Domstoladministrasjonen å omgjøre vedtaket. Men er blitt avvist. Derfor har Frp valgt å gå lovveien.

Skulle vedtaket til Domstoladministrasjonen bli stående kan det danne presedens for offentlig sektor. Man kan se for seg at lærerinnner feks. vil kunne få bære hijab. Hvis en dommer kan, hvorfor ikke en lærer? Da vil også forbudet innen politiet henge i en tynn tråd.

De som mener de har kompetanse i saken kan melde seg til høring innen fristen 24. januar. Skjema finnes her.