Nytt

Kopterne frykter at de er de neste kristne som skal fordrives fra regionen. De frykter irakiske tilstander. Bak fasaden snakkes det nedsettende om kopterne.

Alle vet at kopterne diskrimineres, at de er utestengt fra toppjobber i hæren og politikken, og ikke får lov å bygge kirker. Men i tillegg til denne institusjonaliserte diskriminering kommer den fiendtlige holdningen: ryktene som spres.

Den umiddelbare reaktion er vrede rettet mod myndighederne og bagmændene bag bombningerne. Men Jonas Norgaard Mortensen, der er leder af Danmission i Egypten, fornemmer også en stigende følelse af usikkerhed blandt de lokale koptere.
» Det seneste angreb er med til at fremprovokere angst og dyb frygt for fremtiden.
Flere af dem, jeg kender personligt, har spurgt mig, om det er muligt at emigrere til Danmark, og hvor meget det vil koste,» siger Jonas Norgaard Mortensen.
Han mener, de koptiske kristne generelt føler sig diskrimineret i Egypten.
» På den ene side føler de kristne sig diskrimineret i spørgsmålet om rettigheder.
Det er for eksempel ikke muligt for en muslim at konvertere til kristendom, mens det omvendte sker uden problemer.
Men også på det kulturelle plan ser de kristne egyptere, hvad der sker med andre kristne i regionen. De er vidner til den afkristning, der finder sted i hele området, og det skaber en meget stor utryghed,» siger Jonas Norgaard Mortensen.

Som i Putins Russland

Det er begått titalls grove forbrytelser mot koptere qua koptere. Likevel er ingen dømt. Det er som i Putins Russland.

Hossam Bahgats organisation, Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder, har foretaget en undersøgelse, der viser, at der gennem de seneste to år er blevet registreret 52 såkaldte antikristne hændelser og angreb.
Samtidig viser undersøgelsen, at de egyptiske myndigheder ikke har straffet gerningsmændene i et eneste af de nævnte tilfælde.

En kommentator på regjeringseide Al Ahram våget å sette ord på den anti-koptiske propagandaen. Når noe skjer strømmer folk til med sympatierklæringer, men hvorfor stanses ikke bakvaskelsen og mistenkeliggjøringen?

I det statsejede dagblad al-Ahram har lederskribenten begivet sig ud i en atypisk kritik af regeringen, som beskyldes for at gøre alt for meget for at tilfredsstille islamisterne i Egypten.
» Jeg anklager de millioner af såkaldte moderate muslimer blandt os, som er blevet mere og mere snæversynede og fordomsfulde de seneste år. Jeg har hørt jer tale i jeres kontorer, klubber og til middage.
Jeg har hørt jer sige ‘ kopterne har fortjent en lærestreg.
Kopterne bliver mere arrogante, og kopterne konverterer muslimer i hemmelighed’,» skriver Hani Shukrallah i al-Ahrams lederartikel.
Dia’a Rashwan, der er terrorekspert ved al-Ahram Center for Politiske og Strategiske Studier, mener, at der er en direkte sammenhæng mellem rygter som disse og den seneste voldsbølge.
» Det seneste angreb kan få meget omfattende konsekvenser for forholdet mellem de forskellige religiøse samfund i Egypten,» siger han.

Allan Sørensen i Kristeligt Dagblad, 04.01.2011

De kristnes frygt for ekstremisterne

fakta:

Det anslås, at op til 10 procent af den egyptiske befolkning på omkring 80 millioner mennesker er kristne.
Koptere er afledt af det græske ord Aigyptos, der betyder Egypten.
Der er ortodokse koptere ( det store flertal), katolske koptere og evangelistiske koptere ( protestanter).
Den koptisk-ortodokse kirke, der er monofysitisk, har sin egen patriark, Shenuda III.
Koptisk er det sidste stadium af det gamle Egyptens sprog og er en direkte efterkommer af det sprog, man finder i hieroglyf-indskrifterne.
Nutidens koptere har egyptisk-arabisk som modersm