Nytt

Den uløste Nygaard-saken tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet. Den internasjonale forleggerforeningen, IPA, ber i et brev justisminister Knut Storberget gjøre alt som står i hans makt for at saken blir løst.

Norge roses for sin innsats for ytringsfrihet, men samtidig minnes det om at dette er et ry som forplikter. Foreningen er kjent med at etterforskningen er flyttet fra Oslo Politi til Kripos.

IPA welcomes this renewed effort in the investigation process. However, without the full resolve of the Norwegian authorities, the case will not be solved. We would therefore like to take this opportunity to respectfully ask the Norwegian authorities to give full force to the investigation and to reassure the international publishing community that everything will be done that is needed to identify the perpetrators and bring them to justice.

Thank you for your attention.

Yours sincerely,

Herman P. Spruijt
President

Ibrahim El Moallem
Vice-President

I brevet vises det til Odd Isungsets siste bok om Nygaard-saken. Der nøster Isungset opp trådene og avdekker attentatet fra et fugleperspektiv. Det er noen biter som skal på plass, bla er ennå ikke Jan Simonsens venn, «Ali», avhørt. Han er en av de hovedmistenkte. Hans advokat Per Danielsen har krevd rettslig avhør.

Hvorfor har dette ennå ikke funnet sted?

Tidligere har politiet latt saken dø en stille død. Det kan bli vanskelig uten å gå de nødvendige runder. For mange løse tråder er ikke fulgt opp.