De lokker, de slår formelig på lyre:
Det norske folk skal få et eget styre
når krigen først er lykkelig forbi
og verden renset for demokrati
og engelsk vold og jødisk demokrati

Men «frihet under ansvar» skal det være.
Ja, Ibsens ord er kommet høyt i ære.
Men – frihet under ansvar – hør engang,
oppriktig talt – betyr det under – tvang?

– – –
Ja, Henrik Ibsen visste det. Men vi
kan ikke spørre ham og ikke Bjørnson
så vi får kanskje spørre – Jonas Lie?

Gunnar Reiss-Andersen Kampdikt fra Norge 1940-1943